7. týden 2023

Každý z obou bloků jihočeské elektrárny přispěl více než 140 tisíci GWh, a zabránil tak vypuštění zhruba 110 milionů tun CO2, které by vznikly při výrobě stejného množství elektřiny spalováním uhlí. Celá česká energetika vyprodukuje ročně asi 80 000 GWh elektřiny. ČEZ ročně investuje v  Temelíně miliardy korun do posílení bezpečnosti, efektivity provozu a ochrany životního prostředí s cílem zajistit minimálně šedesátiletý provoz největší české jaderné elektrárny. Výroba v jaderných elektrárnách, se kterými Evropská komise počítá při plnění klimatických cílů EU, nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv na globální změny klimatu. Výstavba nových bloků v Dukovanech a Temelíně i rozvoj malých modulárních reaktorů jsou také součástí energetické koncepce českého státu.