9. týden 2024

Jejich úhrnný výkon na konci roku 2023 činil podle statistik České společnosti pro větrnou energii celkem 352 MW. Potenciál ČR pro využití větrných turbín se přitom pohybuje v řádu tisíců MW, což znamená vyšší stovky až tisíce nových větrných turbín. Zájem na posílení role větrné energetiky v budoucím českém energetickém mixu deklarovala i vláda, která chce do roku 2030 celkový instalovaný výkon větrných turbín zpětinásobit. Jedním z nejdůležitějších předpokladů je úprava příslušné legislativy směrem ke zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů.  Česká republika potřebuje energii z větru i proto, že výroba větrných elektráren se v čase dobře doplňuje s fotovoltaikami, u kterých již nyní probíhá velký rozvoj. Vzájemně vyvážená instalace obou těchto typů obnovitelných zdrojů přispěje ke stabilizaci energetické soustavy. Projekty větrných elektráren rozvíjí v ČR i Skupina ČEZ, která považuje při rozvoji projektů za klíčové hledání shody jak s vedením obcí tak například na úrovni mikroregionů.