7. 5. 2012

Citov má nové stromořadí

Obyvatelé a návštěvníci Citova v Olomouckém kraji mohou obdivovat nově vysazené stromy, které ozdobí náves obce a sníží prašnost. Stromořadí bylo představeno při příležitosti oslav konce 2. světové války. Na zeleň přispěla Nadace ČEZ.