30. 11. 2011

Nadace ČEZ věnovala za 10 let více než 1 miliardu korun

Nadace ČEZ má za sebou další úspěšný rok svého fungování. Vznikla již před 10 lety, aby zastřešila dárcovské aktivity energetické Skupiny ČEZ. Od roku 2002 rozdala více než 1 miliardu korun na veřejně prospěšné projekty. V roce 2010 věnovala Nadace ČEZ přes 162 milionů korun na 378 projektů. Podobné je to i letos, kdy byla podpora směřována do sedmi oblastí.

Více o nadaci ČEZ na www.nadacecez.cz