18. 7. 2011

Pětiboj Martiny Sáblíkové v ZŠ Návsí

Na Masarykově ZŠ v Návsí proběhl Pětiboj Martiny Sáblíkové. Žáci soutěžili ve skoku do dálky, běhu, hodu na koš, šplhu nebo skoku přes lavičky a driblingu mezi kužely.