1. 11. 2010

Podporujeme nadané studenty!

Skupina ČEZ se rozhodla podporovat větší účast nadaných studentů na matematických a fyzikálních olympiádách. Uzavřela proto na pět let smlouvu o partnerství s Jednotou českých matematiků a fyziků.

Skupina ČEZ se na následujících 5 let stává generálním partnerem matematické a fyzikální olympiády.

Kromě pomoci organizátorům přinese nová podoba olympiád zajímavé příležitosti také pro školy, které své studenty do těchto soutěží posílají.  Největším magnetem je možnost získat grant ve výši 200 000 Kč na vybavení speciální učebny.