15. 3. 2016

Skupina ČEZ překonala avizované výsledky hospodaření za rok 2015

Čistý zisk Skupiny ČEZ očištěný o mimořádné vlivy v roce 2015 dosáhl 27,7 mld. Kč, což je o více než 700 mil. Kč nad původním očekáváním, a to navzdory dalšímu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší výrobě v jaderných elektrárnách.