21. 9. 2009

Za zvuku motorů

Společnost ČEZ Správa majetku uspořádala ve dnech 15. a 16. září 2009 pro odborníky a své zákazníky 3. ročník prezentace techniky a dopravních služeb s názvem "Za zvuku motorů".