Multimedia str. 3

Personální informace

Studenti vyhrávali v soutěži s ČEZ

Téměř tři tisíce studentů technických škol se zapojilo do znalostní soutěže Skupiny ČEZ. Ta probíhala na internetových stránkách www.kdejinde.cz od poloviny února do poloviny března. Smyslem soutěže bylo studenty zábavnou formou seznámit s aktivitami společností Skupiny ČEZ. Stránky si prohlédlo 15 tisíc unikátních návštěvníků a do samotné soutěže se zapojilo cca 2700 studentů středních a vysokých škol.

27. 4. 2010

Personální informace

Ocenili jsme diplomové a doktorandské práce

Již po dvanácté se utkali nejlepší studenti a inženýři vv soutěži diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ. Letos se soutěže zúčastnilo rekordních 26 soutěžících. Odborná porota složená z vysokoškolských pedagogů a odborníků ČEZ zvolila celkovým vítězem pana Pavla Kuttlera z ČVUT s prací „Užití obnovitelných zdrojů pro zásobování teplem“.

16. 4. 2010

Personální informace

V Ostravě se startovala kariéra

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava pořádala projekt Kariéra 2010 +. Generálním partnerem letošního ročníku se stala Skupina ČEZ. Součástí projektu byl nejrozsáhlejší veletrh pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji pro studenty a absolventy z celé republiky.

11. 3. 2010

Personální informace

Hledáme absolventy technických oborů

Do roku 2020 bude Skupina ČEZ potřebovat minimálně 12 tisíc absolventů technických oborů. Zájem mladých lidí o technické vzdělání ale stále klesá, a tak má ČEZ za cíl zvýšit atraktivitu studia technických oborů i uplatnění v energetice. Ve středu 17. února společnost spojila síly s dalšími obhájci technického vzdělání, aby za podpory novinářů ovlivnili úvahu o své budoucí profesi.

18. 2. 2010