Školy mohou žádat o granty Nadace ČEZ Oranžová učebna a Oranžové schody

Také letos mají školy možnost získat prostředky na popularizaci výuky fyziky a zlepšení přístupu hendikepovaných studentů ke vzdělání. Zájemci o podporu Nadace ČEZ mohou nejpozději do 1. března žádat o příspěvky z grantových řízení Oranžová učebna a Oranžové schody. Žádosti stačí vyplnit přes jednoduchý webový formulář, finanční spoluúčast žadatele není nutná. Granty jsou určeny všem základním, středním a vyšším odborným školám.

alZatímco vloni se školy mohly přihlašovat do grantových řízení průběžně po celý rok, letos přijímá Nadace ČEZ žádosti do prvního března. Jednoduché formuláře se vyplňují přímo na webu www.nadacecez.cz. „Díky zkrácenému termínu podávání žádostí budeme všechny uchazeče informovat o výsledku nejpozději do 30. března. Vítězné školy tak budou moci začít s realizací svých projektů bez zbytečných průtahů,“ vysvětluje ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Každá škola může v grantovém řízení Oranžová učebna a Oranžové schody podat pouze jednu žádost o nadační příspěvek za rok. Datum, respektive pořadí zaslání žádosti rozhodování dárce neovlivní. Stejně jako v loňském roce zapojí Nadace do rozhodování o obdarovaných i své patrony z řad známých osobností. 

Oranžové schody zlepšují přístup hendikepovaných žáků ke vzdělání

Nadace ČEZ pomáhá mladým lidem s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty a minimalizovat překážky, které jim stojí na cestě za kvalitním vzděláním. Projekt Oranžové schody totiž pomáhá odstraňovat architektonické bariéry nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích systémů. Od loňského roku mohou školy navíc žádat také o příspěvky na stavební či mechanické úpravy prostor nebo stávajících zařízení. Maximální výše příspěvku činí 500 000 Kč.

V uplynulých letech podpořila Nadace ČEZ v severočeském regionu 4 školy. Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí zažádalo o grant Nadace ČEZ a získalo 537 600 korun na zakoupení a instalaci schodišťové plošiny, Střední škola energetická a stavební v Chomutově pořídila z grantu výtah, který kromě budovy školy zpřístupnil hendikepovaným také nový domov mládeže. Schodišťovou plošinou pro žáky s pohybovým handicapem se může pochlubit také Základní škola Na Podlesí v Kadani. Loňský projekt Základní školy a Mateřské školy Kpt. Otakara Jaroše v Lounech doporučil šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek. Škola získala 195 tisíc korun na bezbariérový nájezd.

Žáci v Mostě, Děčíně, Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Lovosicích i Liberci už se nemusí bát fyziky

Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitňovat výuku fyziky na základních, středních a vyšších odbornýchl školách. Školy mohou žádat o nadační příspěvek na nákup a instalaci výukových zařízení a pomůcek. Studenti tak mohou pracovat s nejmodernějším vybavením včetně speciální výpočetní techniky a seznamují se s probíraným učivem prostřednictvím zábavných pokusů a názorných ukázek. Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč.

V severních Čechách vzniklo od roku 2010 už sedm Oranžových učeben. Zatím poslední modernizované učebny v této lokalitě se dočkali žáci Základní školy v Ústí nad Labem, ul. Elišky Krásnohorské. Nadace ČEZ přispěla na projekt školy „Vědění hrou“ částkou 200 tisíc korun. Názorně a prakticky se fyzice učí také v Základní škole Na Stráni v Děčíně, v Interaktivní škole Varnsdorf, Základní škole Liberec v Lesní ulici nebo ve Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické v Mostě.

Veškeré potřebné informace o grantových řízeních Oranžová učebna a Oranžové schody, pravidla i formuláře naleznou zájemci na stránkách Nadace ČEZ:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzova-ucebna.html

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-schody.html

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
17
Leden 2014