23. 8. 2022

Česká Třebová má bezpečný oranžový přechod

Česká Třebová, 23. srpna 2022 – Prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a nejen děti, ale i dospělí se vrací do zajetých kolejí školního roku. Bezpečnost určitě posílí i nový oranžový přechod v České Třebové v Litomyšlské ulici. Nadace ČEZ prostřednictvím jejího grantu Oranžové přechody přispěla částkou 120 tisíc korun.

Přechod se nachází poblíž křižovatky ulic Litomyšlská, Kubelkova a Matyášova. Po frekventované silnici II/358 z České Třebové na Litomyšl, která prošla rekonstrukcí v letech 2019 - 2020, denně projíždí velké množství automobilů. Přechod dosud nebyl osvětlen, pouze označen vodorovným dopravním značením. Denně zde přechází nejen mnoho dospělých, ale především dětí. Přechod  spojuje městskou čtvrť Javorka a Jelenici.

„Přes přechod chodí děti z blízké školy a obyvatelé nejen místních částí Javorka a Jelenice, které křižovatka spojuje. Jsme velmi rádi, že se zvýší bezpečnost našich spoluobčanů. Vždyť si tento přechod sami vybrali. Uspořádali jsme anketu mezi obyvateli a byl vybrán právě přechod v Litomyšlské ulici,“ říká Magdaléna Peterková, starostka České Třebové.

„Nadace ČEZ nám přispěla částkou 120 tisíc korun, za který jsme pořídili osvětlení a další nutné práce. Přechod je osvětlený a mnohem bezpečnější,“ pochvaluje si starostka Magdaléna Peterková .

Nové osvětlení zpřehlednilo dopravní situaci a zvýšilo bezpečnost přechodového místa.  Přechod je velmi frekventovaný a neosvětlený představoval jedno z rizikových míst ve městě. Místo je nyní mnohem bezpečnější pro řidiče a především pro chodce. Při snížené viditelnosti nebylo přecházejícího, téměř vidět.

Města a obce mají možnost bezpečnost na rušných komunikacích v blízkosti škol, školek a další veřejných budov ovlivnit. Od roku 2013 běží grantové řízení Oranžový přechod Nadace ČEZ. V duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích Vidět a být viděn podporujeme česká města a obce v budování osvětlených přechodů. V místech, kde se pohybuje hodně lidí včetně malých dětí, platí toto pravidlo dvojnásob. Věděli jste, že kvalitní osvětlení přechodu dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 procent?! Mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod zaviněných řidiči bohužel stále patří nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Ohroženi na přechodech bývají zejména senioři a děti.

Loni Nadace ČEZ podpořila částkou tři miliony korun osvícení 27 přechodů. Od roku 2013, kdy byl grant poprvé vyhlášen, pak pomohla zvýšit do konce loňského roku bezpečnost celkem 199 přechodů po celé České republice. Na jejich osvětlení věnovala dohromady 28,3 milionů korun. Od roku 2013, kdy Nadace vyhlásila grant poprvé, se na východě Čech povedlo osvětlit a zvýšit bezpečnost na 16 přechodech.

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                         město Česká Třebová

Šárka Lapáčková Beránková                  Magdaléna Peterková

Tel: 602 415 282                                    Tel: +420 465 500 111

sarka.berankova@cez.cz                       epodatelna@ceska-trebova.cz