29. 11. 2019

České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy v ochraně životního prostředí

Temelín i Dukovany splňují mezinárodní normy v ochraně životního prostředí. Takový je hlavní závěr mezinárodní kontroly auditorů společnosti Det Norske Veritas GL. Prestižní ekologický certifikát temelínská elektrárna drží nepřetržitě od roku 2004, Dukovany pak od roku 2001.

Mezinárodní auditoři se tentokrát zaměřili na systém, jak vedení elektrárny umí zajistit plnění ochrany životního u svých dodavatelů. Přitom auditoři kontrolovali dokumentaci, ale i její praktické naplňování. Během kontrolních pochůzek navštívili například plynovou kotelnu, chemickou úpravnu vody, úpravnu chladicí vody nebo výcvikové středisko pro přípravu dodavatelů.

„Celkově má elektrárna systém ochrany životního prostředí na vysoké úrovni. Nastavená pravidla dodržují zaměstnanci a management elektrárny je umí přenést i na své dodavatele,“

zhodnotil Vlastimil Pejčoch, vedoucí týmu z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas GL.

Ročně ČEZ v Temelíně do oblasti ochrany životního prostředí investuje desítky miliónů korun.

„Díky výrobě jaderných elektráren se ročně ušetří přibližně 28 miliónů tun uhlí a do ovzduší se nevypustí 24 miliónů tun CO2. Vedle toho se i v této oblasti snažíme dál zlepšovat. Je to například o efektivnějším nakládání s vodou, zateplování budov, využívání alternativních způsobů přepravy nebo pracování s odpady. Životní prostředí se týká nás všech a je důležité, abychom se k němu chovali slušně a předali ho našim dětem v co nejlepším stavu,“

uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Elektrárna Temelín je držitelem certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí (EMS certifikát) od roku 2004. Certifikát, který letos elektrárna obhájila, platí na tři roky. Každý rok pak elektrárna musí plnění mezinárodní normy auditorům prokázat během dílčích auditů. Na jihu Čech patří mezi deset firem, které podle auditorů Det Norske Veritas GL splňují požadavky mezinárodní ekologické.