26. 11. 2021

České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy v ochraně životního prostředí

Temelín i Dukovany splňují mezinárodní normy v ochraně životního prostředí. Takový je hlavní závěr mezinárodní kontroly auditorů společnosti Det Norske Veritas. Prestižní ekologický certifikát temelínská elektrárna drží nepřetržitě od roku 2004, Dukovany pak od roku 2001.

Mezinárodní auditoři se tentokrát zaměřili na systém, jak vedení elektrárny umí zajistit plnění ochrany životního prostředí v oblasti vodního hospodářství. Přitom auditoři kontrolovali dokumentaci, ale i její praktické naplňování. Během kontrolních pochůzek navštívili důležité provozy ve vztahu k životnímu prostředí například čističku odpadních vod, chemickou úpravnu vody, úpravnu chladicí vody, čerpací stanici Hněvkovice nebo záchytnou nádrž v Býšově.

„Audit prokázal shodu s požadavky s certifikační normou. Na elektrárně nejsou podceňována žádná rizika, ať už se jedná o malá nebo velká. K řešení všech je přistupováno zodpovědně,“

říká vedoucí týmu auditorů z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas Zdeněk Grabmüller.

Ročně ČEZ v Temelíně do oblasti ochrany životního prostředí investuje desítky miliónů korun. Například letošní navýšení výkonu prvního bloku novým separátorům pomůže ročně ušetřit až dvacet tisíc tun CO2, které by jinak vypustily uhelné elektrárny.

„S tím, jak roste význam bezemisních zdrojů v současné Evropě, roste i role jaderné energetiky. Jen využívání současných českých jaderných elektráren znamená roční úsporu přes dvacet miliónů tun oxidu uhličitého,“

zdůraznil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Vedle toho v Temelíně pokračují ve snižování energetické náročnosti budov. „Aktuálně dokončujeme zateplení desetipatrové hlavní administrativní budovy. Úpravou, která přinesla o třetinu nižší energetickou náročnost, už v minulosti prošlo pět velkých budov jako například zdravotnické a školicí středisko nebo hasičská stanice,“ doplnil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Elektrárna Temelín je držitelem certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí (EMS certifikát) od roku 2004. Stávající certifikát má platnost do 28.12. 2022. Každý rok pak elektrárna musí plnění požadavků mezinárodní normy auditorům prokázat během dílčích auditů. Na jihu Čech patří mezi deset firem, které podle auditorů Det Norske Veritas GL splňují mezinárodní ekologické požadavky.