13. 10. 2023

ČEZ hostí celoevropské lídry v ESG

Skupina ČEZ v těchto dnech hostí pracovní zasedání Rady pro odpovědnost a udržitelnost firem (Corporate Responsibility and Sustainability Council) globálního neziskového think-tanku Conference Board. Lídři udržitelnosti světových společností přijeli do Prahy sdílet nejlepší zkušenosti týkající se udržitelnosti nebo diskutovat o dopadech současné i připravované legislativy týkající se ESG.

Manažeři udržitelnosti známých světových společností z různých sektorů (např. bankovnictví, pojišťovnictví, energetika, lodní doprava, výroba, maloobchod či rychloobrátkové zboží) sdružených v Radě pro odpovědnost a udržitelnost firem v těchto dnech v Praze diskutují nad nejnovějšími trendy v oblasti udržitelnosti a ESG. Pravidelné podzimní pracovní setkání této sekce mezinárodního sdružení Conference Board letos hostí Skupina ČEZ, jíž se témata jako taxonomie, nefinanční reporting či odpovědnost za dodavatelský řetězec také zásadně dotýkají.

„Naše cíle v oblasti ESG jsme vyhlásili před dvěma lety a už za tak krátkou dobu jsme náš ESG rating významně zlepšili. Jsem ráda, že Skupina ČEZ také dostala příležitost hostit takto významnou akci. Je to potvrzením toho, že jsme se v oblasti udržitelnosti rychle etablovali mezi významné celoevropské hráče. Setkání s dalšími kolegy ze zahraničí je pro nás příležitostí a inspirací. Možnost poučit se z reálných příkladů a zkušeností jiných významných firem a vzájemně sdílet nejlepší praxi, je zásadní,“ říká ředitelka udržitelnosti Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

„Oblast udržitelnosti je pro firmy čím dál důležitější. Vývoj je velmi dynamický a je nezbytné jej neustále bedlivě sledovat, hledat cesty, jak vše co nejlépe uchopit. Spektrum aktivit souvisejících s udržitelností se neustále rozšiřuje, proto vítáme možnost učit se od sebe navzájem. Čím lepší všichni budeme, tím lépe pro planetu i pro společnost“ říká ředitel Rady pro odpovědnost a udržitelnost firem Henrik Larsen.

Conference Board je nezávislá globální organizace založení v roce 1916 jako sdružení obchodních společností s cílem poskytovat nezávislé expertní analýzy oblastí, které mají na firmy největší vliv. V současnosti sdružuje přes 2000 členů a její ekonomické ukazatele, průzkumy a analýzy jsou zdrojem včasných a přesných informací o obchodních podmínkách po celém světě. Ročně vydává asi 45 zásadních zpráv, např. na téma zaměstnanosti, spotřebitelské důvěry, ekonomických výhledů, ale také právě ESG.