26. 9. 2019

ČEZ je na případnou epidemii spalniček připravený – stovkám zaměstnanců zajistil očkování zdarma

Na 4 300 zaměstnanců ČEZ napříč republikou dostalo možnost zdarma si nechat zjistit úroveň protilátek a v případě nedostatečné hladiny se nechat přeočkovat proti spalničkám. K přeočkování se rozhodlo téměř 900 osob, tedy asi 78 %. Ani případná větší epidemie tak do budoucna neohrozí výrobu, distribuci či péči o zákazníky.

Rozsáhlý program dobrovolného přeočkování proti spalničkám rozjeli personalisté ČEZ letos v dubnu v reakci na znepokojivý nárůst případů této nemoci v posledních několika letech. Vysoká míra nakažlivosti spalniček přitom způsobuje, že při onemocnění jediného pracovníka se nařizuje karanténa celého provozu, kde dotyčný působí. „Jako firma máme odpovědnost provozně i personálně zajistit hladký provoz výrobních zdrojů i distribuční sítě a zajistit spolehlivou dodávku elektřiny pro obyvatele České republiky. Zároveň klademe vysoký důraz na péči o zdraví našich zaměstnanců. Proto jsme spustili tuto unikátní akci,“ říká ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Jaderné elektrárny byly prvními provozy, kde se přeočkování rozběhlo. 

V rámci ČEZ bylo vytipováno 4 300 zaměstnanců na klíčových pozicích ve výrobě, v distribuci, ze zákaznické obsluhy, zajištění bezpečnosti či obchodování. Ti se pak v rámci pracovní doby a směn mohli dostavit do přistavených sanitek nebo doporučených zdravotnických zařízení na odběry určené k testování protilátek. Těm, kterým výsledky ukázaly nebezpečně nízkou hladinu, spolupracující lékaři stejným způsobem – tedy v rámci pracovní doby a co nejkomfortněji – nabídli bezplatné přeočkování. „Zda se nechat očkovat či ne, bylo na osobním rozhodnutí každého zaměstnance. Informaci o stavu protilátek věděl jen lékař a dotyčný pracovník. I nás samotné tak překvapila obrovská míra kolegiality – možnost přeočkování využilo 78 % dotčených lidí,“ dodává vedoucí útvaru HR Petr Kotouč.

Organizačně náročnou akci realizoval ČEZ ve spolupráci se společností TeamPrevent-Santé. „Statistiky testování zaměstnanců ČEZ odhalily velký rozptyl, co se týče dostatečných protilátek. V některých lokalitách měli protilátky všichni testovaní, jinde byl podíl osob, kterým jsme doporučili přeočkování, poměrně vysoký. Oficiální data Státního zdravotnického ústavu hovoří o maximálně 23 % populace bez protilátek,“ upozorňuje ředitel zdravotního úseku TeamPrevent-santé MUDr. David Pohlreich, jeden z koordinátorů. Podle něj by podobně jako ČEZ měly k prevenci spalniček přistoupit i další významné firmy. “Rozhodně to má velký smysl, spalničky jsou infekčním onemocněním s nejvyšším indexem nakažlivosti, jejich epidemie by měla závažnější důsledky než chřipka,“ dodává Pohlreich.

V českém kontextu ojedinělá akce trvala celkem pět měsíců, bylo do ní zapojeno 200 smluvních zdravotnických zařízení a sanitka vybavená potřebným lékařským zázemím pro testování i očkování vyjela do lokalit celkem 54krát.

V rámci péče o zdraví zaměstnanců nabízí společnost ČEZ také vybraným zaměstnancům očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě.