22. 11. 2000

ČEZ je naprosto finančně zdravý.

Dnešní Lidové noviny ve svém článku "ČEZ nemá peníze na druhý blok Temelína" zcela nepravdivě tvrdí, že ČEZ je finančně vyčerpán a nemá peníze na druhý blok Temelína. Skutečnost je však naprosto jiná. Elektrárenská společnost ČEZ plní řádně a včas své finanční závazky a podle všech standardních ekonomických kritérií ji lze považovat za finančně zdravou. Nemá žádné problémy ani s profinancováním svých investičních potřeb...

Dnešní Lidové noviny ve svém článku "ČEZ nemá peníze na druhý blok Temelína" zcela nepravdivě tvrdí, že ČEZ je finančně vyčerpán a nemá peníze na druhý blok Temelína. Skutečnost je však naprosto jiná. Elektrárenská společnost ČEZ plní řádně a včas své finanční závazky a podle všech standardních ekonomických kritérií ji lze považovat za finančně zdravou. Nemá žádné problémy ani s profinancováním svých investičních potřeb. V letošním roce dokonce veškeré investiční potřeby jsou dosud kryty finančními zdroji vytvořenými z provozní činnosti a nevznikla ani potřeba externích finančních zdrojů. Vnitřní zdroje ČEZ jsou natolik dostatečné, že neuvažuje o žádné nové emisi obligací nebo o nové významné dlou hodobé půjčce. Prostý pohled na stav peněžních toků koncem třetího čtvrtletí tohoto roku ukazuje, že ČEZ má skutečně dostatek vlastních disponibilních zdrojů (stav finančních prostředků na kontech ČEZ byl 3,9 mld. Kč ).

Pro ČEZ je podstatné, co si o finančním zdraví firmy myslí odborné kruhy. Ti vidí ČEZ zcela jinak, což dokládá fakt z tohoto týdne, kdy renomovaná zahraniční ratingová agentura Standard  Poor´s potvrdila úvěrový rating ČEZ na stupni BBB+ a výhled tohoto hodnocení zlepšila ze stabilního na pozitivní. Tento rating vyjadřuje schopnost firmy plnit své závazky.

Obvyklé obchodní jednání dvou stran, kdy dodavatel chce samozřejmě co nejlepší podmínky pro sebe včetně co nejlepší ceny a na druhé straně zákazník, který chce naopak co nejlepší podmínky pro sebe včetně rozumné ceny, nemůže a není odrazem finančního zdraví firmy.

Ladislav Kříž
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.