17. 1. 2001

ČEZ s rekordní výrobou

Výroba elektřiny ČEZ v loňském roce vzrostla o více jak 11 procent oproti roku 1999 a svojí výší 50 842 GWh byla rekordní od založení ČEZ v roce 1992. Za tímto růstem stojí zvýšený vývoz elektřiny, kterým se podařilo kompenzovat 8,5 procentní propad prodeje elektřiny tuzemským zákazníkům. Díky vyšší výrobě elektřiny ČEZ mohl odebrat od těžebních společností více uhlí a tím vytvořit další časový prostor pro restrukturalizaci těchto firem. V loňském roce ČEZ odebral zhruba 30 mil. tun hnědého uhlí, oproti 25 mil. t v roce 1999.

Výroba elektřiny ČEZ v loňském roce vzrostla o více jak 11 procent oproti roku 1999 a svojí výší 50 842 GWh byla rekordní od založení ČEZ v roce 1992. Za tímto růstem stojí zvýšený vývoz elektřiny, kterým se podařilo kompenzovat 8,5 procentní propad prodeje elektřiny tuzemským zákazníkům. Díky vyšší výrobě elektřiny ČEZ mohl odebrat od těžebních společností více uhlí a tím vytvořit další časový prostor pro restrukturalizaci těchto firem. V loňském roce ČEZ odebral zhruba 30 mil. tun hnědého uhlí, oproti 25 mil. t v roce 1999.

"Naší prioritou v letošním roce bude domácí trh a zvýšení našeho tržního podílu, který byl loni na úrovni 60 procent, když ještě v roce 1992 činil více jak 80 procent. Díky nové tarifní struktuře cen mezi námi a distributory, která odstranila dlouholetou diskriminaci ČEZ věříme, že naše nižší ceny oproti konkurenci nám umožní vylepšit náš tržní podíl".

Na úspěšnosti ČEZ na domácím trhu bude záviset i vývoz elektřiny, který by měl zůstat zhruba na úrovni loňského roku, ale spíše se bude pohybovat pod touto úrovní. ČEZ nepočítá s žádným dalším zvyšováním vývozů elektřiny.

Zvýšená výroba elektřiny se projevila především v uhelných elektrárnách ČEZ v nichž výroba meziročně vzrostla o více jak 15 procent. Rekordní výrobu v dosavadní patnáctileté historii zaznamenala i Jaderná elektrárna Dukovany. K téměř zdvojnásobení výroby došlo i ve větrných elektrárnách ČEZ, kdy ČEZ začíná zhodnocovat dosavadní zkušenosti s provozem těchto zdrojů v našich geografických podmínkách pro co nejoptimálnější provoz.

Elektrárny

Výroba (GWh)

Meziroční index

Uhelné

35 694

115,6

Vodní

1 558

105,4

Jaderné

13 590

101,7

Větrné

0,4

191,1

Celkem

50 842

111,2Vývoz a dovoz elektřiny realizovaný ČEZ v roce 2000

Operace

GWh

Meziroční index

Vývoz

12 429

220,3

Dovoz

814

83,2Prodej elektřiny ČEZ v tuzemsku

Odběratel

GWh

Meziroční index

REAS (distribuční společnosti)

36 565

90,3

ČEPS (krytí ztrát v přenos. soustavě)

736

Ostatní

93

Celkem

37 394

91,5

Celkový prodej elektřiny ČEZ činil 49 823 GWh a meziročně vzrostl o 7 procent z 46 569 GWh v roce 1999. Při srovnání těchto čísel je však nutné vzít do úvahy to, že prodej elektřiny ČEPS ke krytí ztrát nebyl realizován po celý rok 1999, ale až po jejím vyčlenění od 1. 8. 1999. Reálný růst prodeje je tedy nižší než 7 procent.

Výroba elektřiny ČEZ v GWh

1993

46 445

1994

45 377

1995

46 361

1996

48 266

1997

48 008

1998

47 892

1999

45 722

2000

50 842

Ladislav Kříž
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.