10. 8. 2020

Druhý temelínský blok obnovil výrobu elektřiny

V neděli odpoledne začal druhý temelínský blok vyrábět elektřinu. Operátoři jej plánovaně odstavili kvůli výměně paliva 12. června. Odstávka trvala 58 dní a energetici během ní například vyměnili čtvrtinu paliva, zkontrolovali bezpečnostní systémy a zvládli 55 investičních akcí. Spolu s elektrárnou Dukovany je aktuálně v provozu všech šest jaderných bloků.

Druhý temelínský blok začal vyrábět elektřinu při padesátiprocentním výkonu reaktoru. Energetiky teď čekají testy na osmdesáti procentech, kterými ověřují rozložení jeho výkonu. Pozorně sledují i další technologii, například nové separátory, které po dvaceti letech provozu v rámci modernizace ve spolupráci se Škoda JS vyměnili.

„Šlo o velmi náročnou investiční akci, která zahrnovala 488 dílčích činností. S ohledem na rozměry byly náročné vlastní manipulace i následné napojení na okolní technologii. Zařízení jsme si ověřili sérií zkoušek před připojením bloku,“

uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

(více informací k transportu najdete na https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/temelin-ma-za-sebou-nejvetsi-transport-za-poslednich-dvacet-let.-prepravovane-zarizeni-ma-pomoci-zvysit-vykon-83425 a k usazení separátorů na https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/v-temeline-usadili-na-pozici-obri-separatory-89205)

Od nových separátorů, které z páry procházející turbínou odstraňují vlhkost a následně ji přihřívají, si společnost ČEZ slibuje zvýšení výkonu o jednotky MWe navíc s přínosem pro životní prostředí.

„Řádově by mělo jít o úsporu jednotek tisíc tun emisí oxidu uhličitého ročně, které by vznikly při výrobě v uhelných elektrárnách. Zcela konkrétní ale budeme až po garančních měřeních, které nás čeká po několika týdnech provozu druhého temelínského bloku,“

doplnil člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Během odstávky energetici vyměnili 42 ze 163 palivových souborů. Důležité pro celkovou délku odstávky byly kontroly bezpečnostních systémů. Do skladu v areálu elektrárny umístili tři kontejnery s použitým palivem. V rámci modernizace elektrárny provedli 55 investičních akcí. I s dodavateli se na odstávce podílela tisícovka pracovníků. Veškeré práce probíhaly při dodržení opatření přijatých v souvislosti s rizikem nákazy COVID-19. Odstávkové práce přitom energetici plánovali tak, aby blok byl připojen před plánovaným odpojením dukovanské dvojky.

Temelín má tak za sebou obě plánované letošní odstávky. Dohromady trvaly 117 a energetici je zvládli s jednodenním předstihem. (odstávka prvního bloku trvala 59 dní; více informací zde https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/prvni-temelinsky-blok-obnovil-vyrobu-elektriny.-navzdory-koronaviru-dodrzeli-energetici-planovane-terminy-83665)