31. 5. 2022

Energetici v Dukovanech vytřídili 10 225 kilo elektrozařízení k recyklaci

Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany předali v roce 2021 do sběrných nádob v areálu elektrárny 10 225 kg elektrozařízení. Při průběžných modernizacích elektrárny vzniká každý rok několik tun použitého zařízení. V minulém roce společnost jeho recyklací ušetřila 7,12 tun primárních surovin, 4 679,8 litrů ropy a 52,39 MWh elektrické energie. Elektrárna tak za rok 2021 obdržela Certifikát enviromentálního vyúčtování.

Hospodaření s veškerým odpadem je v elektrárně přísně monitorováno a je kladen velký důraz na jeho třídění. Sběru elektrozařízení dominují převáženě staré, již nevyužitelné spotřebiče a baterie, které zaměstnanci často přináší i ze svých domovů. „Do sběru elektrozařízení a baterií jsme se v Jaderné elektrárně Dukovany zapojili již před několika lety a v loňském roce jsme k nim přidali i boxy na sběr starých mobilních telefonů. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Vedle bezemisní výroby elektřiny je to pro nás přirozené rozvinutí našeho přístupu k přírodě,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Elektrozařízení obsahují množství materiálů a vzácných kovů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Sběr a následnou recyklaci vysloužilých elektrozařízení elektrárna provádí ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší společnosti k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme také uspořili 524,91 m3 vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 44,47 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 568,08 kg.

 Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

 Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.