25. 10. 2021

Energetici z Dukovan nakoupili a vysadili 2 000 sazenic buku, dubu a javoru v odlesněné a vysychající lokalitě Heraltice na Vysočině

V úterý 19. října nastoupila již brzy ráno odhodlaně dvacítka dukovanských pracovníků a vysadila za slunečného počasí 2 000 sazenic dubu, buku a javoru v lokalitě Heraltice. Opakovaně se vrátili na toto místo z důvodu důležité vodohospodářské funkce lesů v této oblasti na Vysočině.

Výsadba v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice proběhla dle doporučení odborníků pro správnou obnovu lesa. Základním cílem je tvorba smíšených porostů se zastoupením širokého spektra dřevin plnících očekávané funkce lesa.

„Aby bylo docíleno co největší stability, snažíme se vysazovat široké spektrum lesních dřevin. Dnes jsme vysazovali s dukovanským pracovníky tři druhy listnatých sazenic – buk, dub a javor – klen. Postupně se do této lokality budou dosazovat další stromy jako lípa, modřín, třešeň ptačí a tím docílíme pestré druhové skladby, tak aby byl les odolnější zdejším klimatickým podmínkám a další generace nemuseli čelit kůrovcové kalamitě podobně jako my,“ říká místní revírník Radek Vetýška. „Energetiky z Dukovan znám už posledního sázení. Je na nich vidět, že přestože rozumí technice, mají i velmi dobrý vztah k přírodě,“ dodává Radek Vetýška.

Dobrovolnické dny organizuje Skupina ČEZ pro své zaměstnance dlouhodobě. Každoročně se jich účastní stovky zaměstnanců napříč všem profesím, které lze v elektrárně najít. „Jsem rád, že se můžu na jeden den vymanit z každodenních pracovních činností, a při tom společně s kolegy pomoci ve velkém projektu výsadby lesa,“ říká při sázení Jiří Kohout, systémový inženýr z Dukovan.

Sedm milionů stromů v České republice má na pomyslné visačce napsáno ČEZ. Tolik jich totiž společnost za posledních osm let stihla vysázet. Do další desetiletky vstupuje s ještě ambicióznějším plánem vysázet až milion stromů ročně.

„Obnova lesů je jednou z mnoha aktivit, na které se soustředíme všude tam, kde působíme. Sázením stromů snižujeme uhlíkovou stopu a přispíváme tak k ochraně přírody. Pomáháme i lidem zaváděním inovativních technologií a služeb a investujeme do výzkumu i péče o zákazníky a zaměstnance,“ říká ředitelka útvaru ESG (Environmental Social Governance) Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.