16. 6. 2020

Energetici ze Skupiny ČEZ již počtvrté provětrali své šatníky

Plzeň – Konec nouzového stavu a stále více se přibližující návrat k normálnímu životu po době koronavirové nastartovaly i možnost konání jiných dobrých skutků než jen ty v souvislosti pandemií. Skupina ČEZ tak může napříč svými lokalitami po celé republice zrealizovat odložený „Průvan v šatníku“ a také dobrovolnické dny. Zatímco k naplnění „Času pro dobrou věc“ ovšem dojde až po prázdninových měsících, „Průvany“ startují už nyní. Například ten v Plzeňském kraji proběhl 16. června. Energetici z Plzně a okolí tak již počtvrté provětrali doma své šatníky a pro Oblastní charitu Rokycany nashromáždili mírně obnošené, zánovní, ale i zcela nové ošacení o celkové váze 98 kg, dále 11 párů bot, 21 kabelek, několik pásků a také sáčky s různou bižuterií, včetně hodinek.

Skupina ČEZ pořádá již řadu let pravidelné vánoční a velikonoční trhy chráněných dílen a také Čas pro dobrou věc, což je dobrovolnický den, během něhož místo svých běžných pracovních povinností pomáhají zaměstnanci ČEZ neziskovým organizacím, jako jsou chráněné dílny, domovy důchodců, dětské domovy, sociální ústavy a podobně. „K těmto aktivitám pak před třemi lety přibyl i Průvan v šatníku. Letos se koná již počtvrté, byť kvůli předchozí pandemii s menším zpožděním,“ říká koordinátorka akce Lenka Mikulková z útvaru udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. Jak dodala, za tři roky se podařilo celorepublikově nashromáždit a různým charitativním organizacím předat bezmála 6 tun potřebných věcí. „Šlo přitom nejen o různé ošacení, boty či kabelky, ale například také o bižuterii, kuchyňské potřeby a drobné elektrospotřebiče.“

Charitativní Průvan v šatníku probíhá kromě Plzně také v Praze, Dukovanech, Temelíně, Ostravě, Zábřehu, Hradci Králové a Děčíně, tedy v centrálních místech regionů, v nichž Skupina ČEZ působí. V plzeňském kontaktním místě Skupiny ČEZ se za tři roky podařilo nashromáždit zhruba 400 kg ošacení a dalších potřebných věcí, jako jsou například boty, kabelky či batohy. V roce 2017 si svou várku odvezli pracovníci z Centra Hájek a předloni z Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Loňská a volba připadla na Oblastní charitu v Rokycanech. Vzhledem k tomu, že zde poskytují pomoc potřebným ve velkém měřítku, je pro rokycanskou charitu určena i letošní várka.

Oblastní charita Rokycany je nestátní neziskovou organizací s pěti středisky zaměřujícími se na poskytování charitativních a sociálních služeb různým cílovým skupinám. Jedná se o projekt Osobní asistence, Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše – noclehárna, Domov pro seniory sv. Pavla, Stacionář Pohodička a Sociálně terapeutické dílny Pohodička. Rovněž se snaží zajistit kvalitní a plnohodnotný život lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Ženám, které se nacházejí v krizové situaci, nabízí ubytování na přechodnou dobu. „Snažíme se pomoci všem, ať již se zdravotním, tělesným či mentálním handicapem, případně s kombinovaným postižením. Samozřejmostí je pomoc lidem v krizi či životní nouzi. Také těm, co vedou rizikový způsob života, osobám bez přístřeší, nebo ohroženým sociálním vyloučením, případně již žijícím v sociálně vyloučených komunitách a podobně,“ říká Jana Kovářová, vedoucí výše uvedených zařízení.

Veškeré darované věci jsou věnovány Krizovému zařízení pro ženy a Noclehárně pro muže. „Cílové skupiny těchto zařízení rozhodně vše využijí a ušetří tím nemalé finanční prostředky, které by musely vynaložit na nákup nového oblečení. Všem zaměstnancům společnosti ČEZ tedy již podruhé děkujeme za sbírku a vstřícnost a jsme velmi potěšeni, že životy lidí v nelehkých situacích nejsou pro ně lhostejné,“ kvitovala pomoc energetiků Jana Kovářová.

Text k foto

Pro všechny potřebné věci si do Plzně osobně dojela vedoucí Oblastní charity Rokycany Jana Kovářová (vpravo). S nakládáním pytlů jí pomáhala hosteska Tereza Šípalová, která od zaměstnanců Skupiny ČEZ ošacení, boty, pásky, kabelky a bižuterii po celý den přijímala.

Veškeré donesené věci pečlivě přeskládala do připravených pytlů a také pečlivě zvážila hosteska Tereza Šípalová. Všechny pytle dohromady tak vážily přesně 98,6 kg. Sáčků, jejichž obsah ovšem nepočítala, s nejrůznější bižuterií a kalhotových pásků k tomu, bylo celkem 11. Stejně tolik bylo i párů bot, kabelek pak ještě o deset více.