6. 8. 2019

Energetici zkontrolují dukovanský parogenerátor pomocí speciálního manipulátoru

Včera odpoledne dukovanští technici přivezli od kolegů z Temelína speciální zařízení. Za úkol bude mít kompletní diagnostiku drobné netěsnosti na jednom z parogenerátorů na druhém výrobním bloku. Díky unikátním vlastnostem dokáže detailně zobrazit stav sledovaného materiálu. Informace potom odborníci využijí k přípravě navazujících prací. Kontroly budou mimořádně detailní a potrvají několik dnů. Připojení bloku se kvůli tomu posune předběžně na začátek září. Záviset ale bude na prokázaném výsledku opravy.

Milimetrovou netěsnost na jedné z tisíců trubiček teplosměnné plochy v parogenerátoru bylo jednoduché najít, ale dotčené místo je nutné přesně specifikovat. Přestože jde o technickou závadu předpokládanou projektem, blok není možné spustit na vyšší výkon bez ověření naprosto bezchybného stavu. Právě proto se energetici rozhodli využít speciální diagnostiku. V pondělí už od kolegů z Temelína převzali speciální manipulační zařízení IRIS, které používá tzv. rotační sondy. Ty jsou citlivější a přesnější a umí identifikovat i radiální indikace. Technici ještě před jeho použitím musí upravit některé jeho části pro dukovanský typ parogenerátoru, včetně úpravy software. Poté provedou potřebná měření. Na základě jejich vyhodnocení zvolí pracovní postup a zahájí přípravu potřebných zařízení k provedení opravy. 

Naší prioritou je bezpečnost a spolehlivost provozu, zejména s ohledem na zajištění dlouhodobého provozu. Nyní se proto soustřeďujeme na přesné stanovení rozsahu a způsobu opravy. Na pomoc jsme si proto přivezli modernější zařízení umožňující citlivější zobrazení místa závady, které používají kolegové v Temelíně a do Dukovan bude výrobcem dodáno v příštím roce,“ sdělil ředitel elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský.

Možnou závadu na parogenerátoru energetici zaznamenali při kontrolách prováděných standardně před uvedením bloku do provozu po odstávce pro výměnu paliva. Při následných kontrolách odborníci odhalili drobnou netěsnost, jejíž opravou se nyní zabývají. Podle energetiků tak kontroly splnily účel, kvůli kterým jsou při každé odstávce prováděny. 

Opětovné najetí bloku zahájí energetici po ukončení všech doplňkových kontrol a následné opravě, jejíž dokončení časově předpokládají na přelomu srpna a září. Následovat budou standardní testy a zkoušky spojené s náběhem bloku.

Poprvé začala Jaderná elektrárna Dukovany dodávat elektrickou energii v roce 1985 a stala se tak první jadernou elektrárnou na českém území. Svoji čistou a spolehlivou výrobou dlouhodobě pokrývá pětinu celkové spotřeby elektrické energie České republiky. Od počátku provozu vyrobila téměř 441 TWh elektrické energie, která by vystačila na pokrytí spotřeby celé České republice na 7 let.

Výrobce manipulátoru IRIS  a foto: VUJE, a.s.