27. 6. 2018

Muzeum elektroenergetiky v Havlíčkově Brodě bylo slavnostně otevřeno

Hradec Králové 26. června 2018 - V objektu společnost ČEZ Distribuce - http://www.cezdistribuce.cz/, naleznete Muzeum energetiky. Historická expozice byla otevřena dnes a  představuje zájemcům exponáty týkající se historie a vývoje energetiky od samých počátků.

V Havlíčkově Brodě, v objektu společnosti ČEZ Distribuce v Ledečské ulici, najdete neobvyklé muzeum, ve kterém máte možnost vrátit se v čase a zamyslet se nad vývojem energetiky. Vystavené přístroje přibližují důmyslné vynálezy a ukazují práci našich předků, kteří si i ve své době uvědomovali důležitý přínos elektrického proudu v období vědecko-technické revoluce. Veličina, která změnila svět , tím, že přinesla překotný vývoj především  v průmyslové výrobě, a stala se každodenní součástí našeho života, si jistě patřičnou pozornost zaslouží.


Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky – informace o vynálezcích v oboru elektřiny, dokumentaci z počátků elektrifikace, unikátní fotografie přibližující vývoj výstavby elektrických vedení a historické dopravní prostředky na elektřinu, staré plakáty, historické spotřebiče, elektroměry, měřicí přístroje či ochranné a pracovní pomůcky. Najdete tu i mapy elektrifikace regionu a historická zařízení rozvoden a elektráren. Některé exponáty jsou staré i 100 let, čímž si naše společnost připomíná 100 let od vzniku republiky. Muzeum mohlo být zpřístupněno veřejnosti především díky nadšení dlouholetých zaměstnanců energetiky

Dnes proběhlo slavnostní otevření za účasti generálního ředitele společnosti ČEZ Distribuce Ing. Richarda Vidličky, zástupců města Havlíčkův Brod a zakladatelů muzea i zástupců energetiky.

„Jsem rád, že se podařila dobrá věc. I díky kolegům, kteří se zajímají o vývoj energetiky můžeme dnes otevřít toto unikátní muzeum. Energie z pohledu historie jistě zaujme spoustu nadšenců a právě zde mohou vidět jedinečné exponáty související právě s vývojem elektroenergetiky,“ říká Richard Vidlička, generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce.

Expozice je přístupná v kteroukoliv dobu po domluvě se správcem.

Kontakt a adresa muzea, Ledečská 2490, 580 01 Havlíčkův Brod

Ivan Kubát  – tel. 606 644 231

Vstup zdarma.

Expozice

Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky, z vystavených exponátů stojí za zmínku:

                                           -      informace  o vynálezcích elektřiny

-          historická technická dokumentace o počátcích  elektrifikace

-          fotografická expozice přibližující vývoj výstavby vedení

-          fotografická expozice o používaných dopravních prostředcích a mechanizaci

-          historické bezpečnostní plakáty

-          historické spotřebiče a instalační přístroje

-          historické elektroměry , ochrany vedení , měřící přístroje

-          fotodokumentace o likvidaci poruchových stavů ( námrazy , kalamity,……)

-          historické předpisy

-          ochranné a pracovní pomůcky

-          historické mapy elektrifikace regionu

-          historická zařízení rozvoden a elektráren

Více informací naleznete na https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.