10. 5. 2023

Na louce u potoka je už háj; v Pětipsech zasadili dalších čtyřicet lip srdčitých

Pětipsy – Dalších čtyřicet lip srdčitých zakořeňuje od středy 10. května v Pětipsech na Chomutovsku. Doplnily tak stejný počet lip zasazených zde loňského listopadu, a to na louce podél Libockého potoka, z níž se postupem času stane nové příjemné místo pro odpočinek a setkávání obyvatel, které v této části obce chybí. Lípy nahradily desítky topolů, které na stejném místě rostly pětašedesát let a kvůli již svému špatnému zdravotnímu stavu byly postupně vykáceny. Stejně jako na loňskou podzimní, tak i letošní jarní výsadbu získala obec od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy opět 150 000 korun.

Celý prostor bývalého parčíku prochází postupnou obnovou zeleně s bezbariérovým přístupem. Tato lokalita je totiž za pěkného počasí vyhledávána obyvateli obce k procházkám podél potoka, ovšem bez možnosti využití louky pro delší relaxaci a odpočinku ve stínu bezpečných stromů. Díky nové výsadbě stromů a nedalekému dětskému hřišti, rovněž před časem vybudovaného za podpory Nadace ČEZ, zde vznikne nová relaxační zóna, která by opět měla navazovat na obytnou zónu a podzámčí zdejšího zámku.

„Jsme proto velmi rádi, že jsme s grantem uspěli i letos. Teď už to bude opravdu lipový háj, který plnohodnotně nahradí původní parčík. Současná výsadba navazuje na tu loňskou, takže náš záměr, nahradit původní topoly stejným počtem nových stromů, se zadařil. Na konci háje bychom ještě časem nechali vysadit několik habrů, aby byl celý prostor zeleně uzavřen,“ říká spokojená starostka Irena Kumprichtová. „Počítáme i s lavičkami a veřejným ohništěm a dalšími vychytávkami, které místním zpříjemní ať již jen jejich procházku podél potoka nebo společné strávení volného času ve stínu stromů. Třeba při pálení čarodějnic jako tomu bylo letos, čímž jsme vlastně částečně vyřešili i otázku, co s nepotřebnými zbytky dřeva z pokácených stromů.“

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. Důležitou podmínkou je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících.

O grant Stromy je mezi samosprávami měst a obcí stále veliký zájem. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být ovšem všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy (více na www.nadacecez.cz). Od roku 2011 již bylo vysazeno bez mála 115 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za téměř 72 miliony korun.