7. 10. 2022

Nadace ČEZ letos pomůže vysadit téměř 6 000 nových stromů, celkem jich díky ní krášlí českou krajinu už 113 000

Jen v letošním roce podpořila Nadace ČEZ v rámci svého grantu Stromy celkem 69 projektů napříč republikou, což je třetí nejvyšší počet od spuštění programu v roce 2011. Výsadba nových alejí, větrolamů či obecních sadů probíhá právě nyní, během října a listopadu. Českou republiku tak bude krášlit a ozdravovat už 113 066 stromů a jiných dřevin s pomyslnou oranžovou visačkou.

Největší česká firemní nadace se prostřednictvím svého grantu Stromy snaží navracet stromy do volné krajiny i do měst a obcí, tedy mimo současné lesní plochy. Celkem už podpořila výsadbu desítek tisíc stromů, jen letos prostřednictvím 69 projektů přibude více než 5 800 sazenic ve formě alejí, větrolamů, ale i arboret, obecních sadů či veřejných zahrad. Od roku 2011 tak města, obce a neziskové organizace díky Nadaci ČEZ vysadily dřeviny za více než 71,6 milionu korun.

„Těší nás, že i po 11 letech je o grant Stromy pořád velký zájem, stoupá rovněž kvalita připravených projektů. V letošním druhém kole grantového řízení jsme tak podpořili dvojnásobek žádostí oproti prvnímu kolu“, říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Podzimní výsadba v obcích a městech probíhá právě v těchto dnech. Sázení stromků má často formu společenské akce, kde se potkávají sousedé a rodiny. V řadě obcí pak do sázení aktivně zapojují i děti.

„Zasadit strom vlastníma rukama, pečovat o něj, pozorovat, jak se proměňuje během ročních období a jak roste, to vše pomáhá u dětí pěstovat lásku k přírodě. Na sázecích akcích je krásné pozorovat, jak něžně se k mladým stromkům chovají i mrňouskové v mateřské školce. Je to dobrý základ pro to, aby později sami chránili naši krásnou krajinu,“ doplňuje Ziková.  

Na území hlavního města Prahy podpořila Nadace ČEZ doposud 11 sázecích projektů. Letos uspěla například žádost Národní knihovny České republiky, které chce vysadit 136 stromů u centrálního depozitáře v pražské Hostivaři.

Stromy v krajině se stejně jako lesy potýkají s vlnami sucha a řáděním různých škůdců. Jednou z podmínek grantu Stromy Nadace ČEZ proto je, aby se vysazovaly jen v místě původní dřeviny, které si s náročnými podmínkami dokážou poradit.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun kromě obcí žádat i různé neziskové organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i projekty na revitalizaci parků, zastínění dětských hřišť a odpočinkových míst, zakládají se arboreta či obnovují bývalé obecní sady. Mezi letošní zajímavé projekty patřilo například zkrášlení prostranství před hřbitovem v Hradišťku, kam jezdí tisíce turistů vzdát hold spisovateli Bohumilovi Hrabalovi, nebo doplnění původních odrůd ovocných stromů do Aleje vzpomínek na památku zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru Ralsko.