15. 9. 2023

Nadace ČEZ: Nový lodní motor zvýší akceschopnost příbramských hasičů

Příbram – Jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Příbram, se může pochlubit novým lodním motorem pro dvanáctimístní gumový člun používaný v případě zásahů na Vltavě od Orlické až po Slapskou přehradu. V rámci Vltavské kaskády tak jejich akční rádius pokrývá i vodní elektrárny Skupiny ČEZ. Nový motor má dodatečný výkon a sílu, takže umožňuje hasičům mimo běžné úkoly spojené se záchrannými pracemi na vodní hladině i likvidační práce, jako je například odstraňování úniků nebezpečných látek. A to při přehrazení řeky pomocí těžké norné stěny na vzdálenost větší jak 200 metrů. Nákup lodního motoru z podstatné části zafinancovala Nadace ČEZ částkou 480 000 korun.

„Jednotka HZS Příbram byla doposud vybavena více než 20 let starým a tím pádem morálně a technicky zastaralým lodním motorem s nízkou výkonností. Jeho výroba skončila již v roce 2007, takže servisní opravy nejsou výrobcem podporovány. Nehledě na to, že prakticky nelze už sehnat ani náhradní díly. Proto jsme nutně potřebovali motor nový, aby nebyla ohrožena a nijak omezena akceschopnost naší výjezdové jednotky ze stanice Příbram během zásahů na Vltavě. Museli jsme se také poohlédnout po výkonnějším, aby například dokázal bez problémů utáhnout člun s posádkou a nornou stěnou o váze několika set kilogramů přes celou řeku. To již s předchozím motorem nešlo,“ osvětlil důvod pořízení nového Tomáš Horvát, ředitel územního odboru Příbram, HZS Středočeského kraje.

Příbramští profesionální hasiči jsou tak nyní kvalitním způsobem vybaveni pro případ rychlé a efektivní pomoci při záchraně životů a zdraví na vodních dílech Vltavské kaskády a také na technické zásahy na řece pod nimi či přímo u vodních elektráren Orlík a Kamýk. Při úniku nebezpečných látek na vodní hladině nyní dokáží  pomocí těžké norné stěny přehradit celý vodní profil řeky Vltavy, aby se znečištění nedostalo dál. Usnadněna bude i likvidace nebezpečných předmětů, jako jsou například popadané kmeny stromů, plovoucích po řece. Člun s novým motorem jim tak bude sloužit při ochraně životního prostředí.

Hasičský záchranný sbor České republiky je základní složkou Integrovaného záchranného systému, který chrání životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytuje účinnou pomoc při mimořádných událostech, a to nejen ve prospěch občanů, ale i zvířat a životního prostředí. „K tomu ovšem potřebujeme i patřičné technické vybavení, které není vůbec laciné, a v rozpočtu se proto na jejich nákup nehledají peníze vůbec snadno. Jsme proto velice rádi že se nám podařilo uhradit osmdesát procent nákladů na pořízení nového lodního motoru pro územní odbor Příbram díky finančnímu přispění Nadace ČEZ,“ dodal ještě Tomáš Horvát.

„Skupina ČEZ se řídí mottem „Pomáháme tam, kde působíme“. To se pochopitelně týká nejen okolí klasických výrobních provozů a jaderných elektráren, ale i našich vodních elektráren. Zvláště dnes, kdy je kladen veliký důraz na obnovitelné zdroje energie je proto důležité, aby jejich funkčnost nebyla ničím narušena a případné mimořádné události na vodní hladině tak byly efektivně a co nejrychleji zlikvidovány. I proto jsme prostřednictvím Nadace ČEZ podpořili Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje při nákupu nového výkonnějšího lodního motoru pro jednotku v Příbrami. Přejeme si, aby vodních výjezdů měla co nejméně, aby byly takřka nulové, a veškeré aktivity hasičů na hladině probíhaly jen v rámci prevence,“ uzavřel Róbert Heczko, ředitel vodních elektráren Skupiny ČEZ