17. 12. 2020

Nadace ČEZ podporuje i profesní rozvoj českých neziskovek

Severní Čechy – Zájem o nový grant Nadace ČEZ „Neziskovky 2020“ předčil očekávání. České subjekty působící v oblasti sociální péče si tak přišly na bezmála pět milionů korun. Z celkem 58 podpořených neziskových organizací působí čtyři v Ústeckém a jedna v Libereckém kraji. Smyslem grantu je podpora vlastního rozvoje organizace. Dle žádostí přiznané finanční prostředky tak poslouží například na vzdělávání a školení pracovníků či rozšíření poskytovaných služeb.

„Z naší dlouholeté spolupráce s mnoha neziskovkami víme, že na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zaplacení externích školitelů, nebo rozšiřování poskytovaných služeb pomocí nových odborníků či speciálního vybavení často nezbývají finance. I proto jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. „Každý den se starají o staré, nemocné, nemohoucí, tělesně či duševně handicapované nebo o ty, kteří všechno ztratili a nemají, kam jít. Veškeré získané peníze investují do lepší péče o své klienty. Nový grant Neziskovky 2020 by jim měl umožnit na chvíli se soustředit i na sebe. Například osvojit si nové dovednosti, zlepšit se v těch stávajících, odborně se posunout…“

V letošním roce Nadace ČEZ takto podpořila napříč celou republikou vůbec poprvé 58 neziskových organizací celkovou částkou 4 996 950 korun, určenou na jejich profesionalizaci. Nejvíce podpořených žadatelů (15) pochází z Moravskoslezského kraje, pět neziskovek je ovšem i ze severních Čech, respektive čtyři z Ústeckého a jedna z Libereckého kraje. „Zájem o grant přitom předčil naše očekávání. Během šesti týdnu se přihlásilo 267 organizací z celé České republiky. Pochopitelně bychom rádi, kdyby to bylo možné, uspokojili všechny. Bohužel to ale nejde. Snad ale všechny potěším tím, že příští rok na jaře chystá Nadace ČEZ na základě pozitivního ohlasu vyhlásit grant Neziskovky znovu,“ říká Michaela Ziková.

Grant Neziskovky 2020 je zaměřený na hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny nebo terapeutické dílny, zkrátka organizace působící v oblasti přímé sociální péče. Získat mohly až 200 000 korun, na jejich čerpání pak mají jeden rok. „Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zlepšení kvality péče o zaměstnance, profesionalizaci organizací a jejich zviditelnění mezi potenciálními klienty nebo donátory,“ dodává Michaela Ziková. Podle ní se mohla o grant ucházet každá organizace, která poskytuje služby přímé péče v sociální oblasti a jejíž soustavná činnost trvá alespoň tři roky a je uvedena v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. „Jedná se například o hospice, domovy pro seniory, stacionáře, tréninková pracovní místa, chráněné dílny, azylové domy, sociální poradny, zařízení pro krizovou pomoc, terénní služby či intervenční centra.“

Jednou ze severočeských neziskových organizací, která díky grantovém řízení získala finanční prostředky, je i Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy v Kadani. „Našim klientům poskytujeme rodinné poradenství, rodinné terapie a pomáháme jim i s řešením dalších věcí v sociální oblasti. Od ledna chceme vše rozšířit o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. K tomu ovšem potřebujeme být mobilní, takže naše žádost o grant se pochopitelně týkala získaní finančních prostředků na nákup, byť třeba ojetého vozidla, abychom se za klienty mimo Kadaň dostaly. Chtěly bychom nějaké combi, to pro případ dovozu materiální pomoci,“ nastínila Olga Šoltésová, vedoucí sociálních služeb a zároveň autorka projektu, s nímž kadaňská Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy uspěla v grantovém řízení Neziskovky 2020.

Poradna má přitom široké pole působnosti neboť pomáhá klientům nejen z Kadaně a Klášterce nad Ohří, ale i Hradce u Kadaně, Petler a dalších lokalit v sousedství obou měst. A právě proto potřebují být její pracovnice mobilní.