19. 9. 2021

Návštěvníkům ústeckého 1/2Maratonu nebyla díky Nadaci ČEZ dobročinnost cizí

Ústí nad Labem – Hned 245 vítězů měla na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem Nadace ČEZ. Stal se jím totiž každý, kdo v Energy zóně Skupiny ČEZ usedl na „Oranžové kolo“ a minutovým „šlapáním“ na handbike se snažil pomoci dobré věci. Finální částka byla určena pro Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem. Činili se jak dospělí, tak hlavně děti, takže na ředitelku centra nakonec čekal symbolický obří šek s vypsanou částkou 50 390 korun.

Mezi šlapajícími byli například skupina záchranářů, samotné pracovnice z Dobrovolnického centra, celá skupina dětí z Dětského domova na Severní terase, malí i velcí obyvatelé z různých částí Ústí, ale i přespolní návštěvníci půlmaratonu. Samozřejmě celodenní šlapání na Oranžovém kole završila závěrečnou jízdou samotná ředitelka Lenka Vonka Černá: „Jsem nadšená tak vysokou částkou a unešená atmosférou, která v Energy zóně pánovala. Opravdu bylo vidět, že všichni chtějí pomoci dobré věci a vyjet nám co nejvíce peněz. Všem moc děkuji, nadaci za fyzické korunky a účastníkům šlapání za jejich fyzické vypjetí k maximálním výkonům. Podle mě jsou vítězové všichni bez ohledu na to, jakou pro nás během jedné minuty vyšlapali částku.“

Dobrovolnické centrum, z.s., působí v Ústí nad Labem už 22 let, přičemž se věnuje oblasti dobrovolnictví nejen v regionu, ale také v rámci ČR či spolupráce s partnery v Evropě. Nabízí různé možnosti zapojení do mnoha aktivit, například v rámci mentoringových programů pro děti a mládež nebo podpory seniorů a hendikepovaných osob. Centrum působí ve zdravotnických i v kulturních institucích a v neposlední řadě pomáhá při sportovních akcích či mimořádných událostech. Získané finanční prostředky v rámci Oranžového kola Nadace ČEZ podle ředitelky využijí ve dvou rovinách.

„První se týká podpory canisterapie v našich partnerských organizacích v Ústeckém kraji, především v domovech pro seniory a zařízeních pro děti s hendikepem. Jde o pobytová zařízení, kde je tato aktivita velmi vítána, neboť přináší velkou radost a prožitky tamním klientům. Druhou rovinou je podpora dětí z mentoringových programů Pět P a KOMPAS, pro které budeme moci uspořádat víkendovou volnočasovou aktivitu v klubu a podpořit tak jejich smysluplné trávení volného času. Jde především o děti, u nichž je ohroženo psychické zdraví, zažily trauma, mají horší životní podmínky, zdravotní hendikep - fyzický nebo v oblasti duševního zdraví,“ vypočítala během převzetí šeku Lenka Vonka Černá možnosti, jak s penězi smysluplně v Dobrovolnickém centru naloží.

„Ať již Nadace ČEZ zajíždí se svým Oranžovým kolem kamkoliv v republice, vždy se ukáže, že solidarita a snaha pomoci druhých druhým stále mezi lidmi funguje. Když se pak sečtou všechny jejich minutové dobré skutky, bývá z toho vždy slušná finanční částka pro podpořené organizace. Bylo tomu tak i nyní v případě ústeckého Dobrovolnického centra, kdy se opět podařilo šlapajícím dostat nad hranici 50 000 korun. A nás jen těší, že můžeme částku na symbolickém šeku ve finále vystavit jako skutečnou,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.