21. 1. 2020

Nejlepší neziskovky roku 2019 podpořila i Nadace ČEZ

Praha - O prestižní ocenění Neziskovka roku (tentokráte 2019) se již po sedmé ucházely organizace z celé České republiky, jejichž středobodem zájmu je nejen pomoc potřebným, a to jak se zdravotním, tak i sociálním znevýhodněním či s jiným handicapem, ale třeba i nabídka smysluplného využití volného času pro všechny generace či poskytnutí pocitu bezpečí v krizových situacích. Ze 49 přihlášených uchazečů o tento prestižní titul se jich do užší nominace dostalo 13, přičemž slavnostní vyhlášení proběhlo v pražské Malostranské besedě. Jedním z tradičních partnerů akce byla Nadace ČEZ. Kromě finančních prostředků poskytnutých na zajištění organizace a propagace projektu, tak zajistila i finanční ocenění pro vítěze v kategorii velká neziskovka. Celkem se jednalo o 120 000 korun.

„Neziskovka roku je nezávislé prestižní ocenění pro neziskové organizace v České republice, které vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“. Organizace, které se účastní ocenění, se přitom dozví, kde jsou jejich silné a slabé stránky v řízení. Mají tak zpětnou vazbu od odborníků, čímž získají inspiraci ke svému dalšímu rozvoji a vylepšení svých aktivit. A co je hlavní, zviditelní se v očích veřejnosti, která tak dostane informace o dobře řízených organizacích a o jejich činnost,“ uvedl Jan Placák, manažer projektu Neziskovka roku. Základním posláním Nadace rozvoje občanské společnosti je podle něj podpora právě organizací občanské společnosti. „Naplňujeme naše poslání financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců. Považujeme je totiž za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i nadnárodním měřítku.“

Hodnoticí proces ocenění Neziskovka roku 2019 byl založen na unikátní metodice, která byla vytvořena Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy již v roce 2013. Na hodnocení spolupracovali nezávislí odborníci z řad komerčního i neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v Česku. Zjednodušeně řečeno, po formální kontrole všech došlých formulářů a výběru pěti organizací v každé kategorii přichází na řadu fyzické hodnocení dvěma externími hodnotiteli v místě působení organizace. Dál postupují z každé kategorie tři finalisté k závěrečné prezentaci před komisí.

V kategorii Malá neziskovka tak zvítězila TJ Sokol Milovice.  V kategorii Střední neziskovka vyhrála organizace Na počátku z Brna – Husovice a v kategorii Velká neziskovka Linka bezpečí, která již stejný titul získala i v roce 2015. Cenu veřejnosti si z Prahy odvezli zástupci organizace Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., v Prachaticích.

„V naší zemi působí v neziskovém sektoru řada lidí, kteří dlouhodobě odvádějí vynikající profesionální práci. Existuje také celá řada nestátních neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Je to i příklad Nadace rozvoje občanské společnosti, která jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje již od roku 1993, takže sama patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Snaží se přitom inspirovat a pomáhat jiným neziskovým organizacím, což je vlastně i posláním Nadace ČEZ. Proto jsme rádi podpořili její projekt Neziskovka roku,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.