7. 4. 2022

Noční cvičení v Temelíně. Energetici si pravidelná cvičení dělají záměrně těžší

Necelou hodinu zabralo zprovoznění záložního střediska Jaderné elektrárny Temelín. Vůbec poprvé si energetici vyzkoušeli postavení mobilního zázemí pro svůj řídící štáb za zhoršené viditelnosti. Netradiční cvičení trvalo tři hodiny a zapojila se do něj dvacítka temelínských odborníků.

Zaparkovaná auta osvětlují plochu, skupina techniků staví stan o rozloze padesát metrů čtverečních, další zprovozňují potřebnou techniku. Práce přitom členové temelínského havarijního štábu dokončují za tmy. Tak probíhalo první letošní cvičení temelínských odborníků v prostorách letiště v Českých Budějovic.

„Podle scénáře se nebylo možné sejít v prostorách na elektrárně ani na záložním místě v Českých Budějovicích. Pro tyto případy pak máme mobilní středisko, kde to není o tom, že sedneme k počítači a pracujeme, ale nejdříve toto zázemí musíme vytvořit, případně i ve ztížených podmínkách,“

uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín, který zásah jako sloužící velitel přímo na místě řídil.

V praxi to konkrétně znamenalo osvětlení prostor pomocí lamp a vozidel, zprovoznění elektrocentrály pro zajištění elektrického napájení. Vlastní nafouknutí oranžového gumového stanu pomocí kompresoru trvalo dvacet minut. Další půlhodinu pak odborníci uváděli do provozu potřebné vybavení. Šlo například o klimatizaci, připojení přes satelitní internet nebo o mobilní radiační monitorovací stanici. Členové havarijního štábu prověřili i satelitní telefony.

„Nafukovací stan by se využil v případě rozsáhlé přírodní katastrofy, která by znepřístupnila hlavní středisko v Temelíně i záložní v Českých Budějovicích. Reálně tedy jde o velmi nepravděpodobnou situaci, ale i na ty musíme být připraveni a mít v záloze další možnosti,“

poznamenal Petr Měšťan, ředitel útvaru bezpečnost jaderných elektráren ČEZ.

ČEZ speciální stan pořídil v rámci opatření realizovaných na základě zátěžových testů. Cílem těchto opatření bylo mimo jiné zajistit, aby elektrárna zvládala mimořádné přírodní pohromy po nejméně tři dny úplně sama, bez jakékoliv pomoci zvenčí. Stan je tepelně izolovaný a připravený na teploty od mínus třiceti do plus šedesáti stupňů Celsia, vichřici, nebo zatížení sněhem. Součástí vybavení je elektrocentrála, výkonné topení, osvětlení i klimatizace. O konkrétním umístění stanu v případě události by rozhodl velitel havarijního štábu s ohledem na aktuální situaci na nejbližším bezpečně možném místě.