5. 11. 2023

Obyvatelé Krásného Lesa si díky Nadaci ČEZ založili nový ovocný sad

Krásný Les – Mix čtrnácti ovocných stromů zakořeňuje od neděle 5. listopadu v podkrušnohorské obci Krásný Les na Karlovarsku. V budoucnu by tento ovocný sad měl tvořit klidovou relaxační zónu s naučnými prvky pro děti i dospělé, neboť mezi stromy jsou i méně známé odrůdy, byť pro tuto oblast původní. Výsadbu za 150 000 korun získaných od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy zrealizoval zapsaný spolek Občané Krásného Lesa sobě.

„Naším cílem je ozelenit travnatý prostor ve středu obce, který je sice částečně udržovaný, ale nikým nevyužívaný. Máme vizi, že zde bude veřejně přístupný ovocný sad s možností relaxace pod širým nebem, ať už s knihou na dece nebo s piknikovým posezením. Rádi bychom zde umístili i knihobudku, lavičky a u každého stromu informační ceduli s jeho podrobným naučným popisem. Ve stínu ovocných stromů bude možné pořádat i menší venkovní akce, například oslavy dne dětí,“ říká Jana Černohorská, předsedkyně spolku.

Na doporučení odborníka provozujícího zahradnictví v krušnohorském Merklíně pořídil spolek několikaleté již vzrostlejší zhruba dvoumetrové ovocné stromy vhodné pro výsadbu v lokalitě Krásného Lesa. Jednalo se přitom i o méně známé, byť pro lokalitu Krásného Dvora původní druhy. Konkrétně tak ve středu obce zakořeňují: ořešák, morušovník, dva druhy slivoně, meruňka, višeň, broskvoň, černý jeřáb, mišpule, hrušeň, kaštanovník setý, třešeň, jabloň a další druh jeřábu. Následnou péči o ně budou mít na starost garanti pro jednotlivé stromy.

„Tedy všichni ti, co si přišli ten či onen ovocný listnáč zasadit. Vzhledem k tomu, že stromů je jen čtrnáct a lidí přišlo zhruba sedmdesát, sazí se ve skupinách. Aby se všichni mezi sebou nepohádali, kdo jakou odrůdu zasadí, určí to los,“ dodává k tomu s kloboukem v ruce, v němž je 14 očíslovaných kaštanů, Martina Jedličková, členka výboru spolku. Jen tak namátkou, o stromy se například budou starat Rolfův klan, Klan Bartáků, Kaldův klan, Horní Horňáci, Střední Horňáci, Dolňáci, osadníci z Horního Hradu a další rodinná uskupení a jejich přátelé. Samozřejmě svůj společný strom mají i ti podle svých profesí (rovněž včetně rodinných příslušníků), tedy učitelé, doktoři a úřad, myšleno obecní

Grant Stromy Nadace ČEZ, který letos vstoupil do dvanáctého roku své existence, podpořil výsadbu více než 115 000 stromů a dalších dřevin za více než 70 milionů korun. „Obě čísla již pochopitelně opět narůstají, neboť právě probíhá podzimní výsadba. Zájem o grant Stromy je stále veliký – samosprávy, ale třeba i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace hasiči nebo mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun. V přijatých žádostech sice dál převažují aleje a stromořadí, nicméně čím dál častěji se objevují i další nápady, například zastiňování venkovních sportovišť či koupališť a právě i zakládání nových sadů. Na příkladu zapsaného spolku Občané Krásného Lesa sobě je tak krásně vidět, jak velmi dobře před časem zafungovalo otevření grantu Stromy nejen pro samosprávy měst a obcí. Žádostí různých zapsaných či obecně prospěšných spolků a dalších sdružení rovněž přibývá a to je jen dobře,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.