28. 4. 2019

Oranžové kolo Nadace ČEZ: Celorepubliková premiéra handbike trenažerů se odehrála na letišti a celkem vynesla obdarovaným organizacím 100 306 korun

Plasy – Letos již posedmnácté se Letiště Plasy stalo dějištěm oblíbené dvoudenní letecké přehlídky s názvem Den ve vzduchu s Plzeňským krajem. Přestože oči návštěvníků byly převážně upřeny k nebi, někteří si našli i cestu k charitativnímu Oranžovému kolu Nadace ČEZ, aby svým šlapáním podpořili dvě neziskové organizace. Díky nim Diakonie ČCE - Diakonie Západ a Motýl, z. ú., získaly dohromady 100 306 korun. Nadace ČEZ do Plas přijela s úplnou novinkou - místo tradičních stacionárních kol, vůbec poprvé představila veřejnosti své dva nové trenažéry mající podobu handbiků.

„Objíždíme různé akce a festivaly s Oranžovým kolem od roku 2004 a těší nás stále velký zájem a ochota lidí pomoci pohybem těm, kteří to potřebují. Vždy dva a poslední dobou i čtyři cyklotrenažéry na štaci prošly za tu dobu různou obměnou a inovací. Samozřejmě, že dosluhující trenažéry postupně vyměňujeme za nová stacionární kola. K nim přidáváme i speciální prvky. Například v případě Jizerské padesátky je to běžkařský trenažér, u Pražských primátorek zase veslařský. Handbike je přitom úplnou novinkou a svou premiéru má právě během Dne ve vzduchu s Plzeňským krajem na letišti v Plasech,“ říká Michaela Zíková, ředitelka Nadace ČEZ.

Podle ní budou handbike trenažéry nasazovány „do akce“ častěji, aby mohli potřebným organizacím pomoci svým šlapáním i zájemci s handicapem.

„Stává se dost často, že zástupci podpořených organizací mají s sebou i své klienty. Někomu nedělá klasické šlapání do pedálů problém a dokáže vyjet slušnou částku. Další ovšem jsou rádi, že pomohli, alespoň padesáti či stokorunou, a to ještě za podpory obsluhy Oranžového kola. Jsou ovšem šťastní, že to dokázali a my před nimi s úctou smekáme. I to nás vedlo k zamyšlení nad tím, že bychom mohli nasazovat jako trenažéry i handbiky. Handicapovaným to pomůže a pro ostatní to jistě bude zajímavá zkušenost,“

dodala ještě ředitelka Nadace ČEZ.

O pomoc potřebným projevilo na letišti v Plasech zájem 118 šlapajících, včetně duelu zástupců obou organizací. Celkem se jelo 59 závodů, které v součtu vynesly 100 306 korun. Více se toho ve vymezeném čase nestihlo, byť zájem o šlapání přetrvával. Plzeňský Motýl, z.ú., po přepočtu bodů na peníze získal 51 386 korun. V případě Diakonie ČCE - Diakonie Západ se jednalo o 48 920 korun. Zástupkyně obou organizací během převzetí symbolických šeků s těmito částkami neskrývaly radost, dojetí a všem děkovaly za podporu.

Organizace Motýl vznikla v roce 2004 a jejím posláním je podpora klientů se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrace do běžné společnosti. Zároveň vytváří prostor, kde mohou rodiče se svými dětmi smysluplně trávit svůj volný čas. Cílem všech aktivit je zmírnění důsledků zdravotního postižení a zvýšení kvality života klientů, jejich podpora při integraci a prohloubení poznatků o rodičovství a osvojování dovedností, které vedou k vědomému rodičovství. „Finanční prostředky použijeme na zateplení terapeutických dílen,“ poznamenala k tomu ředitelka organizace Hana Breníková. 

Diakonie ČCE - Diakonie Západ se zaměřuje na služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost. Prostřednictvím dceřiné společnosti Možnosti tu jsou, o.p.s., zaměstnává osoby s tělesným nebo mentálním

znevýhodněním a sociálně podniká. Diakonie Západ už více než 20 let působí v regionu Plzeňského kraje, poskytuje 16 druhů služeb a ročně pečuje o více než 3 500 klientů. Finanční prostředky od Nadace ČEZ, ovšem získané díky návštěvníkům leteckého dne, využije na rekonstrukci a vybavení pokojů v rámci rozsáhlých oprav Domova Radost v Merklíně u Přeštic. Zde se starají zejména o klienty s nízkofunkčním autismem, případně osoby se středně těžkým až těžkým mentálním postižením.