9. 11. 2021

Ornitolog v Temelíně kroužkoval ptáčky

Skoro desítku ptáčků okroužkoval ornitolog z Jihočeské univerzity v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín. Vše přitom sledovali žáci Základní a mateřské školy Temelín. Po loňském sčítání šlo o další krok vědců z Jihočeské univerzity ke zmapování ptačích druhů žijících v těsné blízkosti jihočeské elektrárny.

Nejprve šetrně odchytit a pak velmi opatrně nasadit kroužek. Tak dnes probíhalo za účasti čtyř desítek žáku ze ZŠ Temelín kroužkování ptáků v parku kolem Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Do dvou sítí dohromady o velikosti přibližně čtyř fotbalových branek odborník z Jihočeské univerzity postupně odchytil osm ptáčků z čtyř druhů. Pravděpodobnost, že by se ptáci zranili, je mizivá. Jde o běžně používanou metodu k monitoringu ptačích populací,“ uvedl Jakub Vlček, odborník z Jihočeské univerzity.

Kovový kroužek na pravou nohu tak dostala například sýkora koňadra, sýkora modřinka nebo nejmenší český druh králíček obecný.

„Každý kroužek obsahuje unikátní kód, který při zpětném odchytu umožní identifikaci konkrétního jedince. Data o kroužkování zasílám na Kroužkovací stanici Národního muzea, která spravuje databázi za celou Českou republiku,“

doplnil Jakub Vlček, který vedle kroužkování odchycené ptáky vážil a měřil jim délku křídla.

Děti ze Základní a mateřské školy si kroužkování užívaly. „Moc jsem se sem těšila a líbilo se mi to. Pán byl na ptáčky hodný, povídání bylo zajímavé,“ svěřila se desetiletá Natálie Veselská.

„Už jsem tady byl na příměstské táboře. Líbilo se mi, jak pán o tom povídal,“ poznamenal devítiletý Štěpán Vyškovský.

Už před dvěma roky Jakub Vlček v parku kolem Temelína napočítal na čtyřicet druhů ptáků. Nyní své pozorování ještě rozšířil. Minulé sčítání proběhlo v rámci hnízdní sezóny. Teď jsme chtěli zjistit, jaké druhy se zde vyskytují v průběhu podzimní migrace,“ dodal jihočeský vědec.

Podle odborníků z Jihočeské univerzity přítomnost blízké elektrárny malým ptákům vůbec nevadí. Naopak vysoké stromy a mozaikovitá krajina kolem jednoho z nejnavštěvovanějších infocenter ČEZ ptákům svědčí. A nejen mozaikovitá krajina, ale i některé stavby přímo uvnitř elektrárny nabízí vhodné hnízdní prostředí pro vzácné ptačí druhy. Loni například v budce umístněné na druhé nejvyšší stavbě zahnízdil sokol stěhovavý.