10. 9. 2001

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je výběr obchodních partnerů - zájemců o dodávku elektřiny z nabídky ČEZ, a. s. na rok 2002. ČEZ, a. s. nabízí dodávku elektřiny s konstantním hodinovým elektrickým výkonem po dobu 8760 hodin v roce 2002, která bude realizována do elektrizační soustavy České republiky a nebude obsahovat zajištění dopravy elektřiny prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy k místu odběru, ani zajištění systémových služeb.

ČEZ, a. s. vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na výběr obchodních partnerů - zájemců o dodávku elektřiny z nabídky ČEZ, a. s. na rok 2002

1. Vyhlašovatel výběrového řízení

ČEZ, a. s., Praha 1, Jungmannova 29/35, PSČ 111 48, IČ 45274649, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.

2. Organizátor výběrového řízení

FIN-servis, a.s., Kladno, Saskova 1962, PSČ 272 01, IČ 26439573, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7139, adresa obchodní kanceláře: FIN-servis, a.s., Kladno, nám. Sítná 3105, PSČ 272 01, II. patro, č. dveří 207 – sekretariát, tel.: 0312/661129, 0723/384945, fax: 0312/687711, http://www.finservisgroup.cz/, e-mail: fin-servis.sro@volny.cz.

3. Datum vyhlášení výběrového řízení

10.9.2001

4. Předmět výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je výběr obchodních partnerů - zájemců o dodávku elektřiny z nabídky ČEZ, a. s. na rok 2002. ČEZ, a. s. nabízí dodávku elektřiny s konstantním hodinovým elektrickým výkonem po dobu 8760 hodin v roce 2002, která bude realizována do elektrizační soustavy České republiky a nebude obsahovat zajištění dopravy elektřiny prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy k místu odběru, ani zajištění systémových služeb.

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízen

Účastníkem výběrového řízení se mohou stát pouze:

  • oprávnění zákazníci ve smyslu § 21 odst. 2), písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
  • provozovatelé distribučních soustav dle § 25 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, jejichž zařízení jsou připojena k přenosové soustavě,
  • držitelé licence na obchod s elektřinou dle § 2 odst. 2) bod 11 s přihlédnutím k § 4 odst. 2) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
6. Průběh a podmínky výběrového řízení

Výběrové řízení je vyhlášeno jako jednorázové, dvouetapové a bude provedeno obálkovou metodou. Průběh výběrového řízení se řídí podmínkami výběrového řízení. Podmínky výběrového řízení obdrží zájemci po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 4.000,- Kč pouze při osobní návštěvě v obchodní kanceláři organizátora v době od 9.00 do 15.00 hodin každý pracovní den počínaje 17.9.2001.

7. Datum a místo konání výběrového řízení

Zájemci se mohou účastnit první etapy výběrového řízení – registrace v termínu od 17.9.2001 do 25.9.2001 v době od 9.00 do 15.00 hodin každý pracovní den v místě jejího konání, kterým je obchodní kancelář organizátora. Druhá etapa výběrového řízení – předkládání návrhů se koná dne 3.10.2001 v době od 10.00 do 12.00 hodin v prostorách budovy KOKOS, nám. Sítná 3105, Kladno.

8. Kauce

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 1 000.000,- Kč za každých 17 520 MWh, minimálně však 2,000.000,- Kč, a to způsobem uvedeným v podmínkách výběrového řízení.

9. Ostatní

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, změnit podmínky výběrového řízení, případně výběrové řízení v jeho průběhu zrušit.

Podrobnější informace jsou uvedeny v podmínkách výběrového řízení.

V Praze, dne 10.9.2001

ČEZ, a. s. FIN-servis, a. s.