10. 6. 2019

Pardubické děti měřily své síly na již 11. atletickém parapoháru

Pardubice 6. června 2019 - Spolek Atletika bez bariér uspořádal sportovní klání pro děti s handicapem z Pardubic a okolí. Akci finančně podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového programu Podpora regionů částkou 60 tisíc korun.

Spolek Atletika Bez Bariér Pardubice připravil na čtvrtek 6. 6. 2019 významnou sportovní a svým charakterem naprosto ojedinělou akci v Pardubickém kraji.

Pod patronací Pardubického kraje, města Pardubice i Městského obvodu Pardubice V a Nadace ČEZ se na Městském atletickém stadiónu se sešlo na 250 handicapovaných dětí ze základních, praktických i speciálních škol z celé České republiky u příležitosti konání 11. ročníku Školního atletického parapoháru 2019. Jednotlivá školní družstva se utkala v 6 atletických disciplínách a na závěr byli vyhodnoceni i jednotliví sportovci a školy. Vítězové si odnesli medaile, diplomy, účastnická trička a spoustu dárků, nejlepší školy pak hodnotné ceny a poháry.

Před samotným vyhlášením vítězných škol proběhla na stadionu ukázka sportu handicapovaných za účasti českých paralympioniků, děti si společně s nimi mohly tyto disciplíny vyzkoušet. Pro zájemce byl i bohatý doprovodný program. Děti se vyřádily na skákacím hradu, skluzavce, handibikách, dvoukolech,.. a  za odměnu závodníci dostali zmrzlinu a palačinky.

Spolek Atletika Bez Bariér Pardubice má za sebou další úspěšný rok, kdy se podařilo dosáhnout vytyčených cílů: financování chodu spolku, zajištění účasti na mistrovství světa či úspěšný nábor nových členů. Proto i školní atletický parapohár byl ve čtvrtek  6. června malou oslavou skutečnosti, že se podpoře sportu pro handicapované děti i dospělé daří. 

Letos přispěla Nadace ČEZ spolku částkou 60 tisíc korun. Ta kromě výše zmíněné pokryje částečně i náklady na rehabilitaci sportujících a pronájem prostor na zimní přípravu.

Informace o Nadaci naleznete na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

O spolu Atletika Bez Bariér

Spolek má přes 200 členů. V průběhu sezóny zajišťuje vedle pravidelných tréninků i významné sportovní akce pro handicapované děti, dospělé atlety a integrační akce (zdraví společně s handicapovanými). Spolek nabízí náborové a výukové akce pro nečleny i příchozí veřejnost, vede osvětu v oblasti otázek osob s handicapem a sportu a jejich socializace.

Šárka Lapáčková Beránková

mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Kontakty:

Nadace ČEZ

Daniel Novák

Tel: 724 446 611

daniel.novak01@cez.cz 

Skupina ČEZ

Šárka Beránková

Tel: 602 415 282

sarka.berankova@cez.cz 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz