21. 5. 2021

Recyklací baterií získali 179 kilo užitečného materiálu

Celkem 276 kilogramů použitých baterií předala Jaderná elektrárna Temelín k recyklaci neziskové organizaci ECOBAT. Ta díky jejich recyklaci získala 179 kilogramů kovového materiálu pro další využití. Celkově loni společnost ČEZ předala k recyklaci přes tunu baterií. Ročně je podle organizace ECOBAT v České republice vytříděno přibližně 1700 tun baterií.

Jakoby temelínští zaměstnanci odevzdali přes 11 tisíc běžných tužkových baterií. Takovou hmotnost, konkrétně 276 kilogramů, předala jihočeská jaderná elektrárna k recyklaci neziskové organizaci ECOBAT. Nejčastěji se v kontejnerech objevovaly tužkové baterie. Narazit šlo například i na staré baterie z mobilních telefonů. Za svůj přístup získala elektrárna od společnosti ECOBAT ekologický certifikát. V Temelíně je baterie možno odkládat do dvanácti speciálních kontejnerů. Ty zdarma rozdává právě nezisková organizace ECOBAT.

„Pomáhat životnímu prostředí lze různě. Od třídění odpadu, přes úsporu vody, až po například bezemisní výrobu elektřiny. Je to hlavně o přístupu a uvědomění, že to vlastně děláme sami pro sebe,“

poznamenal Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Podle představitelů ECOBAT lze recyklací získat řadu užitečných surovin. Jde například o zinek, olovo, kobalt, mangan nebo měď. Ty se pak dají různě použít například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.

„Šetříme tím přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin a chráníme životní prostředí před znečištěním. Z baterií na skládkách se uvolňují škodlivé látky, které ohrožují vodu, vzduch a půdu,“

vysvětlil Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT.

Jen v loňském roce bylo k recyklaci předáno 45 procent baterií. Podle statistik množství v tuzemsku odevzdaných baterií každoročně roste, za mnohými evropskými zeměmi Česká republika stále zaostává. Přitom v průměru se v českých domácnostech nachází padesát většinou už použitých baterií. „V Rakousku nebo Švédsku se daří zpětně odebírat více než 50 procent, v Belgii a ve Švýcarsku dokonce přes 70 procent všech baterií dodaných na trh,“ porovnává úspěšnost zpětného odběru Petr Kratochvíl.

Lidé vybité baterie nejčastěji odevzdávají na místech zpětného odběru v prodejnách nebo ve firmách. Využít také mohou červené kontejnery umístěné v obcích nebo v blízkosti nákupních center.