11. 5. 2021

Skupina ČEZ v I. čtvrtletí vydělala 8,4 mld. Kč a potvrzuje celoroční výhled

Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí jsou v souladu s výchozím očekáváním, Skupina ČEZ potvrzuje celoroční výhled provozního zisku před odpisy (EBITDA) na úrovni 57 až 60 mld. Kč a čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy na úrovni 17 až 20 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) v I. čtvrtletí dosáhl 19,9 mld. Kč, meziročně o 6 mld. Kč méně. Meziroční srovnání bylo ovlivněno specifickými dočasnými tržními vlivy ve výši 3,6 mld. Kč z titulu přecenění zajišťovacích kontraktů na dodávky výroby zejména v důsledku loňského propadu cen komodit na velkoobchodních trzích v I. čtvrtletí 2020 po rozšíření pandemie covid-19 do Evropy. Navíc v loňském I. čtvrtletí dosáhl ČEZ rekordního zisku ze spekulativního obchodování s komoditami ve výši téměř 3 mld. Kč.

„Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí jsou v souladu s naším očekáváním. Jsem rád, že navzdory pokračujícím rizikům spojených s covid-19 mohu potvrdit celoroční výhled EBITDA Skupiny ČEZ na úrovni 57 až 60 mld. Kč. Pokračujeme v naplňování naší strategie zaměřené na růst podílu bezemisních zdrojů a zaměření na Českou republiku a střední Evropu. Emisní intenzita CO2 při výrobě elektřiny Skupiny ČEZ poklesla v I. čtvrtletí meziročně o 19 % a již na konci března jsme dokončili vypořádání prodeje rumunských aktiv.“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a pokračoval: „Bezpečnost a společenská odpovědnost je pro nás prioritou. Jako jedni z prvních v zemi jsme zavedli pravidelné samotestování zaměstnanců na covid-19 a aktuálně provádíme zhruba 8 200 testů týdně.“

Výroba elektřiny v rámci společností, které dle platné strategie zůstanou ve Skupině ČEZ i po dokončení divestic v Bulharsku a v Polsku, meziročně poklesla o 4 %. Z toho výroba v uhelných zdrojích klesla o 23 % zejména v důsledku prodeje elektrárny Počerady a odstavení 1. bloku v Prunéřově a celkově již je podíl uhelné výroby nižší než 33 %. Výroba v bezemisních zdrojích významně vzrostla: výroba z obnovitelných zdrojů o 17 % a výroba z jaderných zdrojů o 8 %.  V oblasti tržeb za ESCO služby došlo ke stabilizaci, tržby meziročně vzrostly o 2 % a za celý rok je očekáván nárůst o 8 %.

„Potvrzujeme celoroční výhled čistého zisku očištěného na úrovni 17 až 20 mld. Kč a v souladu s očekáváním se vyvíjí i naše cash flow. V důsledku úhrady celé kupní ceny za rumunská aktiva klesl čistý dluh Skupiny ČEZ v I. čtvrtletí o 27,5 mld. Kč. Výnos z prodeje jsme již částečně využili k předčasnému splacení části emisí dluhopisů denominovaných v EUR a v USD vč. EUR úvěru od EIB v celkové hodnotě přes 14 mld. Kč. Zbylou část a prostředky z ostatních divestic použijeme na rozvojové investice v ČR a ve stabilních zemích, na splacení dluhopisů splatných v říjnu 2021 a na dividendy pro akcionáře“, uvedl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák a dodal: „Nad rámec platné kupní smlouvy se společností Eurohold jsme v Bulharsku vyjednali výplatu dividendy v celkové výši 25 mil. EUR z prodávaných společností bez dopadu na kupní cenu.“

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 4 %, klimaticky a kalendářně přepočtena pak o 1,9 %. Spotřeba u velkých podniků klesla o 2 %, spotřeba domácností naopak vzrostla o 16 %.