2. 6. 2021

Speciální koloběžka pomáhá handicapovaným dětem

Pardubice, 2. června 2021 - Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. pořídilo novou dětskou tříkolku Safari. Tato speciálně upravená tříkolka pomáhá s rozvojem pohybových a sociálních dovedností dětí s handicapem. Na tříkolku přispěli sportovci, kteří neváhali a zapojili se do programu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Pomohli vysportovat částku 25 tisíc korun, kterou Nadace věnovala na nákup speciální tříkolky.

Ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. se věnují dětem s handicapem. Předmětem činnosti je pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje včetně zapůjčování rehabilitačních a podpůrných pomůcek. Takovou je i dětská tříkolka Safari, která má speciální vybavení – zádovou a pánevní opěrku, fixátory nohou i rukou a umožňuje tak bezpečnou jízdu a stabilizaci dítěte. Součástí tříkolky je také tlačná tyč pro doprovod a zadní košík, který je vhodný i pro převážení hraček. Tříkolka má výškově nastavitelné sedátko i řídítka a má snížený rám pro snadné nasedání a sesedání dětí se závažným tělesným postižením.

Na tříkolku přispěli svým pohybem a sportem uživatelé aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Pro Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. tak vysportovali body, které Nadace ČEZ převedla na částku v hodnotě 25 tisíc korun. 

Tříkolka již od září 2020 pomáhá dětem se závažným tělesným postižením. Pohyb na tříkolce přispívá ke zlepšení fyzického i psychického vývoje, ke zlepšení hybnosti, krevního oběhu, dýchání a umožňuje dětem s handicapem přesun i na vzdálenější místa. Středisko vozítko půjčuje na vyzkoušení do rodin, aby se na něm děti naučily jezdit, a aby rodina posoudila, jestli je pomůcka vůbec pro dítě vhodná. 

„Pokud dítě s handicapem zvládne jízdu na tříkolce, může jezdit ve volném čase společně se svými vrstevníky nebo se může s dalšími členy rodiny účastnit výletů. Zábavnou formou bude dítě rehabilitovat, což povede nejen ke zlepšení hybnosti, krevního oběhu, dýchání, ale také ke zlepšení psychického stavu,“ vysvětluje Blanka Brandová, ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. „Všem, kteří nám věnovali své body, děkujeme. A děkujeme i Nadaci ČEZ za poskytnutou finanční částku na nákup tříkolky,“ doplňuje Blanka Brandová.

 Posláním Střediska rané péče v Pardubicích, o.p.s. je zejména podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra či kombinovaným postižením. Středisko nabízí odborné konzultace v rodinách, půjčování didaktických a kompenzačních pomůcek, sociální poradenství, psychologické konzultace, také realizuje aktivity, jejichž cílem je vzájemně seznámit rodiny s dětmi s handicapem, např. plavecké, lyžařské, vodácké a rybářské kurzy, arteterapie, setkání rodin na lodi, dostizích...

Sportovně-charitativní aplikaci EPP-Pomáhej pohybem s nadsázkou využívá každý 20. obyvatel České republiky. Od jejího spuštění v květnu 2015 si ji totiž stáhlo přes 516 tisíc lidí. Dohromady s ní strávili přes 713 let a 890krát obkroužili Zeměkouli kolem rovníku. U příležitosti svých 6. narozenin přichystala „EPPka“ svým fanouškům novou funkci virtuálních týmů. Do podpory vybraných neziskových projektů se tak mohou společně zapojit třeba školní třídy, sportovní družstva nebo rodiny.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

  

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                      Středisko rané péče

Šárka Lapáčková Beránková                             Blanka Brandová 

Tel: 602 415 282                                                Tel: 466 641 031

sarka.berankova@cez.cz                                   stredisko@ranapece-pce.cz