26. 10. 2018

Sportující s EPPkou přispěli zrakově postiženým dětem na kamerovou lupu

Učitelé a děti ze Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni Doubravce převzali od Nadace ČEZ kamerovou zvětšovací lupu, která napomáhá optimalizaci zraku při čtení. Projekt v hodnotě 84 tisíc podpořili nasbíranými body za sportovní aktivity uživatelé aplikace EPP – Pomáhej pohybem.

Různé pomůcky napomáhající zrakově postiženým dětem ve výuce jsou pro školy naprostou nutností, jejich pořízení však bývá velmi nákladné. Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené děti v Plzni, Lazaretní ulici, se proto obrátila na Nadaci ČEZ s žádostí o grant v programu Podpora regionů. Potřebovala zakoupit pro výuku kamerovou lupu pro optimalizaci zraku.

„Technologie lupy díky 30násobnému optickému přiblížení pomáhá vidět ostřeji a navíc má hlasový výstup do sluchátka, takže dotyčný při jejím použití neruší své okolí,“ vysvětluje ředitelka školy Iva Šmrhová.

Nadace ČEZ žádosti vyhověla a projekt zařadila do své aplikace EPP – Pomáhej pohybem, kde ji svými body za různé sportovní aktivity podpořili její uživatelé. Nadace ČEZ a  zástupkyně Lions Club Bohemia Plzeň, který doplnil zbylých 26 tisíc korun, škole slavnostně předaly zakoupenou kamerovou lupu ADAPTECH SMART ZOOMVIEW s LED obrazovkou v celkové pořizovací hodnotě 100 tisíc korun.

Dosud škola disponovala několika kompenzačními pomůckami, žádná z nich však nenabízí takové možnosti, jako kamerová lupa s hlasovým výstupem. Žákům pomůže přiblížit i vzdálené objekty, což využijí při čtení z tabule i při zrakové práci do blízka. Kompenzační pomůcka najde využití nejen při práci jednotlivců, ale celé skupiny žáků. A v neposlední řadě ji ocení i samotní pedagogové ve vzdělávacím procesu.

  „Moderní zobrazovací technologie jdou neustále dopředu a je skvělé, že nacházejí využití právě ve vzdělávání dětí s různými vadami,“ doplnila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Michaela Jirovcová

mluvčí skupiny ČEZ pro západní Čechy

 

Podpořená organizace

 

Škola 25 let pečuje o zrakově postižené žáky. Výuka probíhá dle osnov základní školy, ve třídě je max. 14 žáků s individuálním přístupem. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a družina, internát a speciálně-pedagogická poradna. Probíhá vyučování dětí na hudební nástroj, dětí se učí Braillovo písmo. Po ukončení ZŠ studují žáci na speciálních středních školách, někteří odcházejí s dobrými výsledky i na VŠ.

Kontakt:

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň                              

Lazaretní 25

Ing. Iva Šmrhová, ředitelka školy

Tel: 377 261 780

www.zrak-plzen.cz