8. 7. 2022

Stát krátkodobě pomůže ČEZ s financováním zajištění obchodů s elektřinou a plynem před nadcházející zimou

Společnost ČEZ podepsala s Ministerstvem financí ČR úvěrovou smlouvu v objemu až 3 mld. EUR. Tato úvěrová smlouva umožňuje ČEZ posílit jeho likviditní pozici. Ta je nyní na rekordně vysoké úrovni, nicméně v důsledku extrémních změn cen plynu a elektřiny je třeba se připravit na další mimořádný růst finančních prostředků pro zajištění obchodů s energetickými komoditami v nadcházejících měsících. Jde o další z kroků, jimiž stát a ČEZ posilují energetickou bezpečnost Česka, neboť tím snižují možná rizika v klíčové fázi současné energetické krize.

Český stát, obdobně jako například německá vláda, pomůže ČEZ s financováním případného nárůstu tzv. margin požadavků v případě extrémní volatility na trhu energetických komodit, ke kterému by mohlo dojít například v souvislosti s úplným zastavením toku plynu z Ruska do Evropy.

„Již nyní jsme svědky vysokého růstu cen energetických komodit včetně elektřiny v důsledku snižování dodávek plynu z Ruska a očekáváné provozní odstávky plynovodu Nordstream 1. Lze předpokládat, že během léta a podzimu, kdy bude sílit tlak na doplnění plynových zásobníků v celé Evropě, bude trh na omezení nebo přerušení dodávek plynu ještě citlivější,“ řekl Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

Na základě nově uzavřené úvěrové smlouvy společnost ČEZ předpokládá, že v nejbližších dnech načerpá celkem 2 mld. EUR. Zbývající až 1 mld. EUR bude ČEZ moci čerpat do pěti dnů od požádání o čerpání se splatností tři měsíce, přičemž tuto část lze čerpat opakovaně na principu tzv. revolvingového úvěru.

ČEZ měl už na konci března 2022 k dispozici 84,5 mld. CZK (cca. 3,4 mld. EUR) na účtech a v komitovaných úvěrových linkách, aby byl schopen flexibilně reagovat na měnící se požadavky na zajištění obchodů na burze. „Od začátku roku posilujeme likviditu společnosti ČEZ. Jakkoliv patří takové množství likvidity k rekordní za celou dobu existence ČEZ, stejně jako ostatní evropské energetické společnosti se musíme připravit i na možnost úplného zastavení toku plynu z Ruska do Evropy. To je situace, která nemá v historii obdoby. Předpokládáme, že potřeba financování margins by se v takovém případě mohla i zdvojnásobit,“ vysvětlil potřebu dalšího navýšení likvidity Martin Novák, finanční ředitel ČEZ.

Český stát a Skupina ČEZ společně intenzivně pracují na opatřeních, která významně přispívají k posílení energetické bezpečnosti ČR. V předchozích týdnech proto například ČEZ nakoupil plyn pro stát do státních hmotných rezerv a zajistil kapacity v LNG plynovém terminálu v Holandsku. V rámci dlouhodobých řešení byly uzavřeny smlouvy na dodávky palivových souborů se společnostmi Westinghouse a Framatome pro Jadernou elektrárnu Temelín, do níž dosud dodával palivo ruský dodavatel. V tomto roce byl také zahájen tendr na výstavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. ČEZ rovněž získá od dosavadních ruských vlastníků majetkovou kontrolu ve společnosti Škoda JS, klíčovém dodavateli pro české jaderné elektrárny.

Co jsou tzv. margins: Výrobci energií prodávají vyrobenou energetickou komoditu na velkoobchodním trhu, v případě ČEZ na energetické burze v Lipsku. Na tomto trhu dochází k zajištění rizik prostřednictvím tzv. margins, které slouží jako forma zálohy, aby nedocházelo k odstoupení od sjednaného obchodu ze strany prodávajícího či kupujícího v momentě, kdy energie významně zdraží nebo zlevní. Tyto margins se vypočítávají jako rozdíl ceny, za kterou byla transakce původně uzavřena, a aktuální tržní cenou, jejich výše je proto ovlivněna i volatilitou obchodované komodity.