22. 10. 2018

Štěchovická baterie na elektřinu je silnější. Hlásí opravenou horní nádrž a dokončenou průběžnou opravu.

22. října 2018 – Dlouhodobá odstávka na přečerpávací vodní elektrárně Štěchovice II je minulostí. Významný zdroj akumulující přebytečnou energii v soustavě prošel v uplynulých týdnech rozsáhlou opravou. Elektrárna slouží české energetice už 71. rokem, v modernizované podobě funguje od roku 1996. Do současnosti vyrobila více než 2,4 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí roční spotřeby zhruba jednoho milionu českých domácností.

obezne kolo stechovice

Oběžné kolo turbíny přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice.

Štěchovická přečerpávací elektrárna je nejstarší a nejmenší ze tří českých zdrojů tohoto typu (dalšími jsou Dlouhé stráněDalešice), přesto „na jeden zátah“ dokáže za 4 hodiny přeměnit půl milionu kubíků vody v téměř 5hektarové horní nádrži na kopci Homole ve 200 MWh elektřiny. Po třítýdenní odstávce je zdroj opět v plném provozu.

„Štěchovická přečerpávací elektrárna je důležitou součástí české energetické soustavy. Od uvedení do provozu před více než 70 lety vyrobila více než 2,4 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí roční spotřeby zhruba jednoho milionu českých domácností. Aby mohla plnit svou roli baterie v české energetické soustavě svědomitě plnit, potřebuje průběžné kontroly a opravy, jako byla ta letošní,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Vysoká hodnota přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty, v nízké poruchovosti a vysoké účinnosti malého přečerpávacího cyklu 75,4 %. Při něm je voda v čerpadlovém režimu uskladněna do horní nádrže a následně, v čase zvýšené spotřeby energie v síti, hnána v turbínovém cyklu tlakovým potrubím zpět do údolí. Za plného provozu se zde valí až 27 m3 vltavské vody za vteřinu – množství, které by zaplnilo klasický 50metrový bazén za 20 vteřin.

hráz - oprava

Oprava hráze horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice.

Uplynulé týdny žila štěchovická baterie na elektřinu nejen pravidelnouročníprovozní odstávkou nutnou ke kontrole soustrojí v asi 40 metrů hluboké strojovně, došlo ale také na plánovanou opravu horní nádrže, kterou s elektrárnou spojuje 582 metrů dlouhý přivaděč. „Specialisté se ve strojovně elektrárny věnovali kontrole vodních cest, zjišťování vad, kontrole tlakovzdušných zařízení, diagnostice a údržbě generátoru a transformátorů, řídicích systémů a ochran. Vedle toho bylo třeba provést sanační práce na hrázi horní nádrže. Bezpečnostní přeliv o třech polích s maximální kapacitou 25 m3/s je nyní opět připraven zvládat případné přeplnění horní nádrže,“ vrací se k hlavním bodům údržby Jaroslav Volník, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Štěchovice.

Projděte si obě štěchovické vodní elektrárny jako naživo – díky virtuální prohlídce! http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-stechovice/

hráz - opravená

Opravená hráz horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice.

Spolehlivá a moderní

Více než 70 let spolehlivě vyrábí ekologickou elektřinu vodní elektrárna Štěchovice, která byla od roku 1938 na 84,3. říčním kilometru budována jako součást stejnojmenného vodního díla - druhého článku tzv. vltavské kaskády. Elektrárenský komplex doplnila ještě v roce 1947 spuštěná přečerpávací vodní elektrárna s dvojicí Francisových turbín a horní nádrží na vrchu Homole. V letech 1992-1996 byla zcela přestavěna na moderní přečerpávací vodní elektrárnu s jednou reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45 MW. Nejstarší funkční a současně nejmenší přečerpávací elektrárna je vedle Dlouhých Strání a Dalešic jednou ze tří svého druhu v České republice.

Více informací o vodní elektrárně Štěchovice

a dalších vodních zdrojích Skupiny ČEZ v ČR

Přečerpávací elektrárna Štěchovice II řečí statistik

Typ elektrárny Přečerpávací
Typ turbíny Francis FR180
Průměr oběžného kola 2,2 metru
Rok uvedení do provozu 1947, v modernizované podobě od r. 1996
Instalovaný výkon 45 MW
Spád (rozdíl hladin mezi horní nádrží a Vltavou) až 220 m
Jmenovité otáčky 600 ot./min
Maximální výkon / dosažitelný výkon 50 000 kW / 48 000 kW
Kapacita průtoku turbínou 27 m3/s v turbínovém režimu, 21 m3/s v čerpadlovém režimu

 

Víte, že…

  • v roce 1947 zprovozněná přečerpávací vodní elektrárna ve Štěchovicích plně automatizována a odpadní teplo z chlazení bylo využito mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu?
  • do února 1991, kdy byla pro zastaralost odstavena, vyrobila 1 650 000 MWh převážně špičkové energie?
  • horní nádrž na vrchu Homole pojme půl milionu m3 vody?
  • v letech 1992-1996 proběhla ve stejné lokalitě výstavba nové, moderní přečerpávací elektrárny, která využívá původní horní nádrž na Homoli a z velké části také původní ocelové přivaděče (průměr potrubí 1,7-2 metru, délka 590 metrů) i části elektrorozvodného zařízení?
  • soustrojí přečerpávací elektrárny je umístěno v zhruba 45 metrů hluboké podzemní strojovně?