24. 5. 2024

Štěchovická přečerpávací elektrárna omládne díky novému řídicímu systému. Energetici provádějí údržbu i v jindy nepřístupném 582metrovém přivaděči k turbíně

*Ve Štěchovicích fungují na jednom místě dvě elektrárny – klasická a přečerpávací
*Přečerpávací elektrárna umí za 3 minuty začít dodávat do sítě výkon cca 50 MW
*V těchto dnech prochází celkovou údržbou, migrací řídicího systému a el. ochran
*V plném provozu bude znovu v půlce července

Klasická i přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích jsou i na prahu deváté dekády spolehlivého provozu ve výborné kondici. Významně k tomu přispívají pravidelné opravy a modernizace. Jednu z nich právě podstupuje soustrojí přečerpávací elektrárny. Vedle migrace řídícího systému a elektrických ochran se energetici pustili i do údržby běžně nepřístupného přivaděče k turbíně, kudy se jindy každou vteřinu valí 27 kubíků vltavské vody. Schopnost obou elektráren najet během několika desítek vteřin na plný výkon využívají energetičtí dispečeři hlavně v ranních a odpoledních odběrových špičkách.

Klasická štěchovická elektrárna letos slaví 80 let provozu a ta přečerpávací 77. Přesto by oběma nikdo takový věk nehádal. Díky pravidelné údržbě a modernizacím se totiž drží ve stavu odpovídajícímu 21. století. Aktuální opravy patří rozsahem k největším za posledních 5 let.

V uplynulých 15 letech provedl ČEZ komplexní modernizací mnoha vodních elektráren, jde o největší takovou akcí v historii české hydroenergetiky. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí asi 1530 MW, tj. asi ¾ výkonu jaderných elektráren Dukovany nebo Temelín. Modernizace znamená asi o 4-5 % vyšší účinnost u velkých elektráren, u malých dokonce o 10 %. Při nestálých hydrologických poměrech posledních let na českých řekách umí tak vyrobit stejné množství energie z menšího objemu vody.

„Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice se vyznačuje vysokou spolehlivostí, schopností operativního najetí na plný výkon za zhruba tři minuty. Probíhající migrace řídícího systému a elektrických ochran i údržba vodních cest za několik milionů korun jsou nezbytným předpokladem, aby Štěchovice mohly plnit svou roli baterie v české energetické soustavě i nadále. V plném provozu bude elektrárna znovu v polovině července,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

„Specialisté se věnují kontrole vodních cest, včetně oprav opotřebení na oběžném kole, kontrole tlakovzdušných zařízení, diagnostice a údržbě generátoru a transformátorů. Údržbářské čety musí přitom sestoupit také do přivaděče o průměru dva metry umístěného ve zhruba 45 metrů hluboké podzemní strojovně. V tu chvíli se nachází více než 15 metrů pod úrovní hladiny Vltavy. Současné opravy jsou mimořádné kvůli migraci řídicího systému, elektrických ochran a buzení generátoru.,“ popisuje štěchovické unikáty Roman Pospíšil, vedoucí provozu vodních elektráren Štěchovice I, II.

Štěchovická přečerpávací elektrárna čerpá v čase přebytku energie v soustavě vodu do horní nádrže na kopci Homole a v době jejího nedostatku naopak tuto zásobu pouští na údolní turbínu. Ta po dobu čtyř hodin dokáže dodávat téměř 50 MW výkonu, tj celkově 200 MWh elektřiny, a pomoci tak stabilizovat českou energetickou soustavu. Zařízení umí najet na stoprocentní výkon asi za tři minuty od povelu dispečera. Za ideálních podmínek projede 582metrovým přivaděčem od horní nádrže k soustrojí 27 m3 vody za sekundu, při čerpadlovém režimu je to v opačném směru 21 m3/s. Užitečná voda tak buď pokračuje vyrábět bezemisní elektřinu do níže položeného Vraného nad Vltavou nebo zamíří díky čerpadlům zpátky do horní nádrže.

Štěchovickou „baterii“ ČEZ zcela zmodernizoval v roce 1996, elektrárna ale zahájila provoz už v roce 1947 a ve své době patřila mezi největší zdroje svého druhu na celém světě. Její horní nádrž začala vznikat už v průběhu druhé světové války v režii německé okupační správy. Ta jí dala do vínku mimo jiné i speciální konstrukci dna, jehož jílová těsnící vrstva se za desítky let provozu osvědčila. Vzhledem k riziku popraskání suchého jílu však nesmí být nikdy úplně vypuštěna.

Projděte si prostřednictvím virtuální prohlídky celou elektrárnu Štěchovice Virtuální prohlídka ČEZ - vodní elektrárny Štěchovice (cez.cz)

Víte, že…

  • Elektrárna Štěchovice II je nejstarší funkční a současně nejmenší přečerpávací elektrárna a vedle Dlouhých Strání a Dalešic je jednou ze tří svého druhu v České republice?
  • v letech 1992-1996 byla zcela přestavěna na moderní přečerpávací vodní elektrárnu s jednou reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45 MW?
  • 27 m3 za vteřinu, které proudí na turbínu štěchovické přečerpávací elektrárny, by zaplnilo klasický 50metrový bazén za 20 vteřin?
  • horní nádrž na vrchu Homole pojme půl milionu m3 vody?
  • když energetická soustava úplně vyčerpá kapacitu štěchovické „baterky“, ocitá se hladina na Homoli o 8,7 metrů níže?
  • zbytkové teplo z chlazení štěchovické „přečerpávačky bylo původně využíváno mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu?
  • díky plovoucí solární elektrárně na Homoli o výkonu 88 kW energetici zjišťují vlastnosti nosných plováků a solárních panelů v kombinaci s každodenním provozem přečerpávací elektrárny?