6. 11. 2023

Temelín do Českých Budějovic dodal prvních 50 terajoulů tepla

Prvních 50 terajoulů (TJ) tepla dodala Jaderná elektrárna Temelín od začátku zkušebního provozu horkovodu do Českých Budějovic. Jde zhruba o třetinu dodávek tepla, které Temelín ročně dodá do Týna nad Vltavou.

Během prvního měsíce provozu proudilo teplo z Temelína do Českých Budějovic plynule. Energetici v průměru dodávali vodu ohřátou na 110 °C.

„Jsme stále na začátku topné sezóny. Tomu odpovídá i množství dodávaného tepla. Ve špičce v zimě by do Budějovic měla proudit voda o teplotě 140 °C, zpět se po ochlazení v síti teplárny bude vracet voda o teplotě kolem 70 °C. V teplejších obdobích roku bude teplota vody cca 90 °C,“

uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

ČEZ by do Český Budějovic měl ročně dodat 750 terajoulů tepla. Horkovod by měl dodávat teplo nejméně 20 let. Díky temelínskému teplu emise teplárny včetně skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší klesnou zhruba o třetinu. Ročně tak firma uspoří přes 80.000 tun emisí oxidu uhličitého z uhlí, které nespálí. Temelín propojila s Budějovicemi dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě potrubí jsou minimálně 1,3 metru pod zemí.

Od roku 1998 dodává jaderná elektrárna Temelín teplo do Týna nad Vltavou. Za čtvrt století už do pět kilometrů vzdáleného města dodala 4,5 tisíce TJ tepla. Roční dodávky se pohybují kolem 180 TJ. Dodávky mají pozitivní vliv na životní prostředí. Přechodem na teplo z elektrárny zde bylo zrušeno 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny, město patří mezi oblasti s nejčistším vzduchem v jižních Čechách.

 

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 13,1 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.