18. 12. 2018

Teplo z Temelína zahřeje Budějovice

Projekt čistého vytápění krajského města čekal na první konkrétní a závazný krok déle než třicet let. Do finální fáze jej dotáhlo současné vedení Českých Budějovic a společnosti ČEZ po řadě náročných jednání. Profitovat z něj bude životní prostředí i obyvatelé a firmy. technicky půjde o třetí nejdelší tepelný přivaděč v České republice.

podpis - teplo - Temelín

Člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek podepisuje smlouvu, která jihočeské metropoli zajistí dodávky tepla z temelínské elektrárny

Plán na propojení jedné ze dvou největších českých elektráren a jihočeské metropole se poprvé
objevil už v polovině osmdesátých let minulého století. Projektanti s ním počítali ještě při zahájení
stavby elektrárny v roce 1987, počátkem devadesátých let ale částečně zapadl v rámci diskuzí
o dokončení pouze dvou místo čtyř původně rozestavěných bloků. Nová jednání začala po spuštění
prvního jaderného bloku. V roce 2011 jeho trasu vytyčily zásady územního rozvoje kraje a následně
získal i kladné stanovisko EIA. Výrazně vyšší tempo ale nabrala příprava projektu v posledních
letech. „Neustále reagujeme jak na situaci na trhu, tak na změny evropské politiky. A je
zřejmé, že v energetice velmi výrazně roste význam a podíl bezemisních zdrojů. Takže tento
projekt získal další impuls. Dotáhnout jej do fáze podpisu smlouvy nebylo jednoduché,
ale podařilo se,"
říká generální ředitel a předseda představenstva Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Náročná byla jednání i z pohledu představitelů statutárního města a teplárny, kterou České
Budějovice přímo vlastní. Jejich rozhodnutí pozitivně ovlivní desítky tisíc obyvatel i firem, které
ve městě podnikají. „Náš cíl byl jasný, získat nejlepší možnou nabídku z pohledu dlouhodobé
stability výroby, cen tepla i ochrany životního prostředí,
" vysvětluje primátor Jiří Svoboda.

Smlouva je uzavřena na dvacet let dodávek. Díky temelínskému teplu nebude muset Teplárna
České Budějovice spálit až 80 000 tun uhlí ročně a nevypustí stejný objem oxidu uhličitého. „Náš
stávající provoz patří mezi nejčistší v Česku, s rezervami plníme všechny normy a limity.
Samozřejmě si ale uvědomujeme, že nejlepší jsou ta fosilní paliva, která nespálíme a emise,
které ušetříme. Naše dlouhodobá strategie je zaměřena právě na stabilitu cen, zvyšování
komfortu pro naše zákazníky a zkvalitňování podmínek pro život a podnikání v našem
krásném městě"
, dodává předseda představenstva Teplárny České Budějovice Václav Král.

Temelín už úspěšně 19 let vytápí osmitisícový Týn nad Vltavou. Přechodem na temelínské teplo zde
bylo zrušeno 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny, město tak aktuálně patří mezi
oblasti s nejčistším vzduchem v jižních Čechách. Na rozdíl od vltavotýnského teplovodu, který vede
po povrchu, lidé novou stavbu do Českých Budějovic vizuálně zaznamenají po jejím dokončení jen
minimálně. Půjde o cca 26 kilometrů dlouhé předizolované potrubí o vnitřním průměru půl metru,
které bude uložené minimálně 1,3 metru pod zemí. Trasa teplovodu povede z větší části podél
silnice II/105 (Týn nad Vltavou - České Budějovice). Je liniovou stavbu, která prochází přes více
katastrálních území (Křtěnov, Březí u Týna nad Vltavou, Knín, Kočín, Olešník, Munice, Hluboká
nad Vltavou, Bavorovice, České Vrbné a České Budějovice). Na povrchu, mimo areál temelínské
elektrárny, se budou nacházet dvě čerpací stanice a tři potrubní mosty, zbývající část teplovodu
bude umístěna pod zemí. „Nejde o žádnou novinku. Už když jsem na rozestavěný Temelín
nastoupil, všichni jsme s vytápěním Budějovic počítali. Nové jsou ale technologie zaměřené
na minimální teplené ztráty, půjde o nejmodernější teplárenskou technologii u nás,"
doplňuje
ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Horkovodní napáječ mezi Temelínem a Českými Budějovicemi bude třetí nejdelší v České republice.
34 kilometrů měří teplovod mezi Elektrárnou Mělník a Prahou, o čtyři kilometry méně má potom
potrubí mezi Opatovicemi a Chrudimí.