9. 1. 2023

Týrané či jinak zneužívané děti se mají kam obrátit

Hradec Králové 9. ledna 2023 – Královéhradecká společnost NOMIA, z.ú. se již od roku 2003 věnuje pomoci převážně dětem s psychickým traumatem. Nový projekt s názvem Zdravě fungující rodina – rodiny s dětmi bez násilí a traumatu jako předpoklad zdravé společnosti podpořila Nadace ČEZ částkou 400 tisíc korun.

V Královéhradeckém kraji působí již 20 let psychologická poradna Nomia, která svými programy pomáhá nejen dětem s traumatem, dětem, které zažívají ztrátu blízké osoby, pohlavní zneužívání či šikanu v kolektivu, ale věnuje se i domácímu násilí v rodinách, či obětem trestných činů. Počet klientů, kteří potřebují psychologickou či psychosomatickou pomoc stále přibývá. A bohužel i dětí s různými traumaty. „Za loňský rok nám významně přibyla klientela, i proto jsme za příspěvek od Nadace ČEZ moc rádi. Snažíme se pomáhat všude, kde je potřeba. Bohužel zneužívaných dětí, dětí, které potřebují naléhavou pomoc nebo obětí domácího násilí stále přibývá. Situaci zhoršila i pandemie covidu, kdy se spousta jedinců či rodin ocitlo v izolaci, která vedla k různým patologickým jevům,“ vysvětluje Iveta Tomšová ze společnosti Nomia.

Nadace ČEZ podpořila projekt, který zajistí pomoc dětským i dospělým obětem různého násilí či šikany částkou 400 tisíc korun. Prostředky budou použity na stabilizaci a zlepšení psychického stavu dětí s traumatem. Po odborné pomoci se zpravidla zlepší jejich docházka do školy, sociální postavení mezi vrstevníky a sníží se výskyt psychosomatických obtíží, u dospělých obětí násilí se zprůchodní cesta k řešení stávající patologické situace a průvodních jevů. Nomia spolupracuje s dalšími různými organizacemi jako je např. Policie ČR, úřady města, Městská policie, OSPOD a dalšími organizacemi. V Poradně pro oběti násilí a v Dětském krizovém centru působí odborně dobře vybavený tým s mnohaletými zkušenostmi - dětští psychologové, terapeuti, sociální pracovníci a mediátor. Důležitou součástí fungování poradny je i výchova pokračovatelů, proto pracovníci poskytují praxe studentům psychologie Univerzity Karlovy a studentům sociální práce a sociální patologie a prevence Univerzity Hradec Králové.

Nomia, z.ú je psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáhá již od roku 2003. Vznikla jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku 2014/2015 jse osamostatnili a od té doby fungují jako NOMIA, z.ú. Zaměřují se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracují rovněž i s pachateli trestné činnosti. Pracovníci poskytující sociální práci a terapeutické intervence se snaží zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívaní jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě. Služby poskytují v rámci registrovaných sociálních služeb Odborné sociální poradenství, Krizová pomoc a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz