9. 5. 2024

U Spytovic vzniká vycházkový okruh

Hradec Králové, květen 2024 – Obnovit původní cestu a vytvořit vycházkový okruh se snaží ve Spytovicích. Obec se rozhodla podél cesty vysadit nové stromořadí. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 128 540 korun.

Malý vycházkový okruh vzniká ve Spytovicích místní části Zdechovic. Kolem cesty bylo vysázeno 50 javorů – babyk. Jedná se o obnovení původní cesty, která byla kdysi spojnicí mezi poli.

„Pozemky původní cesty, která zde již procházela, byly v minulosti rozorány. My se snažíme cestu mezi poli obnovit. Začali jsme výsadbou stromů a plánujeme, že bychom zde do budoucna zřídili naučnou stezku,“ říká Radomír Stříška, starosta obce.

„Nadaci ČEZ děkujeme za příspěvek, mohli jsme tak začít realizovat projekt, který zlepší nejen životní prostředí, ale bude i příjemný pro obyvatele Zdechovic,“ doplňuje starosta.

Výsadba byla konzultována s odbornou firmou, která zajistila i stromy a jejich výsadbu. Následná péče bude zajištěna obecním úřadem obce ve spolupráci s výše zmiňovanou firmou.

Grant Stromy

Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 46 projektů částkou téměř 4,8 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 8 žadatelů a částka přesáhla 800 tisíc korun.

Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 26 projektů částkou přes 2,8 milionů. V loňském roce grant dostaly 3 žádosti a částka na výsadbu dosáhla 330 tisíc korun.

Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 85 projektů s částkou téměř 7,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 19 místech a celková částka se vyšplhala na více jak 1 milion 500 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.