21. 2. 2023

Univerzitní Lvíčata mají novou IT učebnu, a to i díky Nadaci ČEZ

Praha - Univerzitní základní škola Lvíčata, jejímž zřizovatelem je ČVUT Praha, má novou IT učebnu pro žáky 4. a 5. třídy. Je vybavena 18 novými notebooky a jednou interaktivní tabulí, přičemž na jejich pořízení přispěla škole Nadace ČEZ částkou 500 000 korun v rámci grantu Podpora regionů. Respektive za tuto sumu škola pořídila 13 notebooků, tři interaktivní tabule (dvě se nacházejí v kmenových učebnách) včetně projektoru, software a instalace + nezbytný drobný elektromateriál k notebookům, například propojovací kabely.

„Dosud žáci s učiteli docházeli do počítačové učebny na fakultu informačních technologií ČVUT, což jsme velmi kvitovali. Chtěli jsme mít ovšem vlastní počítačovou/multimediální učebnu, která by měla širší využití a umožnila by výuku informatiky přímo v prostorách školy. Velkou výhodou také je, že přenosné počítače mohou děti využít i v družině a zájmových kroužcích, případně si je zapůjčit pro práci z domova, pokud by z nějaké příčiny nemohly dlouhodobě docházen na výuku,“ říká Ilona Ali Bláhová, ředitelka Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata.

Právě univerzitní mateřská škola vznikla při ČVUT jako první. Krátce po ní následovala základní škola, která funguje již osmým rokem, a to s vynikajícími přesně měřitelnými úspěchy. Jedná se o školu, v současné době ji navštěvuje 75 žáků, která má pouze první stupeň. Většina žáků po páté třídě pak  přechází na prestižní víceletá gymnázia. Kvalitu výuky i nadání dětí přitom dokazují úspěchy v soutěžích, jako jsou Matematická či Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický proud, Talent základek či Bobřík informatiky. Oceněné však byly například i finalistka soutěže Dítě Česka či výtvarné soutěže, což svědčí o širokém rozptylu schopností tamních dětí. Je proto logické, že po maturitě se řada z nich na ČVUT vrátí, neboť pro studium některého z jeho oborů mají již od mala předpoklady.

„Talentů v jakémkoliv oboru není nikdy dost. Zvláště dnes, kdy jde vše mílovými kroky kupředu, takže to co platí nyní, může být třeba za měsíc překonáno nebo alespoň inovováno. Proto správní rada nadace bez váhání podpořila projekt  Univerzitní základní školy Lvíčata. Přeji vedení školy a všem jejím žákům, aby nová počítačová učebna splnila jejich veškerá očekávání. A možná, kdo ví, někdo z nich najde jednou po absolvování ČVUT či jiné vysoké školy i cestu na některou z odborných pozic ve Skupině ČEZ,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.