28. 11. 2023

V Dukovanech energetici mění generátor u jednoho ze záložních dieselgenerátorů

Energetici Jaderné elektrárny Dukovany aktuálně pracují na výměně generátoru jednoho ze tří záložních dieselgenerátorů 4.výrobního bloku, které jsou součástí bezpečnostního systému elektrárny. Jde o jeden z milníků probíhající odstávky 4. bloku, jehož úspěšné dokončení má dopad na celkový průběh odstávky.  Po úspěšném transportu nyní specialisté dokončují montáž a připravují se na mechanické a elektrické zkoušky soustrojí. Odstávka bloku by měla podle předpokladů ČEZ skončit na přelomu roku.

 

Důvodem výměny generátoru od soustrojí dieselgenerátoru s pořadovým číslem 11 je indikace změny izolačních parametrů statorového vinutí. Celá výměna sebou nese řadu specifických činností, které na sebe musí precizně navazovat. Týká se to zejména transportu samotné části statoru generátoru, který specialisté pomocí jeřábu přesunuli z nákladního přívěsu na kolejovou dráhu. V další fázi byl na řadě transport rotoru, který se nejprve přesunul na provizorní stojku a poté začalo postupné nasouvání do statoru generátoru. „Tato montážní část vyžadovala maximální součinnost a spolupráci dvou jeřábových ramen. S ohledem na minimální vůli mezi oběma mechanickými částmi a riziku nenávratného mechanického poškození byla tato část prací obzvlášť náročná. Celá akce přijde nákladově na několika milionů korun a je součástí zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrárny na dobu 60 a více let,“ prozradil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.  V závěrečné fázi proběhlo nasouvání již kompletního generátoru na požadovanou pozici.

 Nyní energetiky čeká nastavení konečného usazení, vyrovnání, připojení a provedení zkoušek elektrických ochran a motorových zkoušek, které budou zakončeny 24hodinovým zkušebním chodem s dodávkou energie do přenosové sítě. Ty by podle harmonogramu prací měly proběhnout v průběhu tohoto týdne.

 Poslední obdobná výměna generátoru proběhla v roce 2020 u dieselgenerátoru číslo 7. Jaderná elektrárna Dukovany má 200% zálohu bezpečnostních systémů. V případě záložních dieselgenerátorů je tato záloha ještě vyšší. Elektrárna má pro každý ze čtyř výrobních bloků k dispozici tři záložní dieselgenerátory o výkonu 2,8 MW a dále dva seizmicky odolné AAC dieselgenerátory pro případ úplné ztráty napájení elektrárny, každý o výkonu 3,2 MW a dále pět mobilních s výkonem 0,4 MW.

 Termín ukončení odstávky a opětovné zahájení výroby ČEZ upřesní v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky kontrol a testů.