30. 4. 2024

V Žáravicích mají novou alej

Hradec Králové, duben 2024 – V obci Žáravice vysadili 40 nových stromů a vznikla tak alej k přírodní rezervaci Na Hradech. Výsadbu podpořila Nadace ČEZ částkou 117 143 korun.

Mezi obcemi Žáravice a Vyšehněvice se z hlavní silnice dostanete k přírodní rezervaci Na Hradech. Podél polní cesty již v loňském roce proběhla úprava stávajícího stromořadí, které bylo tvořeno převážně náletovými dřevinami a volně rostoucími keři, hlavně šípkem. A nyní zde bylo vysazeno 40 nových vzrostlých stromků. Nadace ČEZ podpořila výsadbu v grantovém programu Stromy částkou 117 143 korun.

„Tato cesta je hojně využívána jak obyvateli obce Žáravice a přilehlých obcí, tak také turisty, kteří přírodní rezervaci navštěvují. Tímto projektem bychom chtěli obnovit stromořadí, aby tak vznikla příjemná odpočinková a relaxační zóna v blízkosti obce,“ říká Pavlína Zahálková, starostka obce Žáravice. 

Byly zde vysázeny babyky javory, které pomohou obnovit stromořadí tak, aby zde vznikla příjemná odpočinková zóna v blízkosti obce. Současně zde dosázením nových stromů vznikne přírodní protierozní bariéra. Polní cesta vede k území přírodní rezervace Na Hradech a je zde i přírodní divadlo, kde se v letním období koná řada představení. Cestu využívají nejen obyvatelé přilehlých obcí ke svým procházkám, ale rezervaci navštěvuje i mnoho turistů.

Výsadba byla konzultována s odbornou firmou, která zajistila i stromy a jejich výsadbu. Následná péče bude zajištěna obecním úřadem obce Žáravice ve spolupráci s výše zmiňovanou firmou.

Grant Stromy

Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 46 projektů částkou téměř 4,8 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 8 žadatelů a částka přesáhla 800 tisíc korun.

Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 26 projektů částkou přes 2,8 milionů. V loňském roce grant dostaly 3 žádosti a částka na výsadbu dosáhla 330 tisíc korun.

Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 85 projektů s částkou téměř 7,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 19 místech a celková částka se vyšplhala na více jak 1 milion 500 tisíc korun. 

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami. 

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.