19. 5. 2022

Vybrané žáky plzeňského učiliště čeká duální vzdělávání s instruktory z ČEZ Distribuce

Plzeň – Podpis smlouvy o spolupráci v rámci duálního vzdělávání mají za sebou zástupci Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni a ČEZ Distribuce. Jejím cílem je propojit teoretickou výuku s praxí, podnítit u žáků zájem o energetiku a tím pádem zajistit pro Skupinu ČEZ šikovnou mladou generaci budoucích zaměstnanců. Spolupráce se SOUE Plzeň navazuje na úspěšný pilotní program tohoto typu vzdělávání se SŠE Ostrava, do něhož se od roku 2019 zapojuje 15 tamních studentů ročně.

„Duální vzdělávání je zaměřeno na propojení teoretické výuky s praxí a vychází z potřeb nadchnout mladé lidi pro energetiku a tím pochopitelně najít mezi nimi naše budoucí zaměstnance. Zjednodušeně řečeno, jedná se o princip střídání školní teorie a praxe v ČEZ Distribuci.  Program přestavuje způsob kontinuálního zajištění a přípravy kvalifikovaných pracovníků na cílové místo. Tím snižuje náročnost při zaučování nových zaměstnanců,“ uvedl po podpisu smlouvy Karel Kohout z úseku generálního ředitele ČEZ Distribuce. Hlavní výhodou přitom je, že na základě vzájemného poznání energetici předem vědí, zda bude mít budoucí spolupráce společný přínos. „Vybraní žáci navíc poznají naši firemní kulturu už během studia na škole a samozřejmě i naše profesionály, kteří jim budou moci předat své znalosti a pomoci tak s generační obměnou ve společnosti.“

SOUE Plzeň patří mezi partnerské školy Skupiny ČEZ. Žáci se pravidelně zapojují do energetických a distribučních maturit a rovněž i do Motivačního programu Prokopa Diviše, jehož garantem je právě ČEZ Distribuce. „Myšlenka, zapojit plzeňské učiliště do duálního vzdělávání se setkala s příznivým ohlasem u vedení ČEZ Distribuce a pochopitelně i kolegů přímo na Plzeňsku, kteří jsou ochotni vžít se do rolí instruktorů a provázet je celou praktickou výukou,“ dodal Karel Kohout. 

Spolupráci s ČEZ Distribucí vnímá za ta léta velmi pozitivně i vedení školy. „Je to perspektivní zaměstnavatel, který má našim žákům hodně co nabídnout z pohledu praxe i v rámci zajímavých motivačních programů. Navíc jsme vždy byli nějakým způsobem propojeni, ať již to bylo v dobách Západočeské energetiky, tak i nyní. Jsme rádi, že podpisem smlouvy se opět nastoluje stav, kdy někteří naši absolventi najdou hned po skončení výuky své uplatnění ve Skupině ČEZ,“ kvituje Jaroslav Černý, ředitel Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni.

Duální vzdělávání by se podle něj mělo coby pilotní projekt rozběhnout v září 2022, tedy ve školním roce 2022/23. Bude se týkat čtyř školou vybraných žáků. „Po dobu praktické výuky budou docházet na vybraná pracoviště ČEZ Distribuce, kde jim zkušení instruktoři z řad zaměstnanců společnosti svěří různé úkoly. Pochopitelně je také čeká proškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany,“ uzavírá ředitel učiliště s tím, že na konci školního roku pak dojde k vzájemnému vyhodnocení a případně prodloužení smlouvy k tomuto programu.